Gallus redukuje emisję CO2
28 lut 2017 13:08

Mając na celu implementację standardów pozwalających na redukcję emisji CO2, sektor prywatny w Szwajcarii utworzył Szwajcarską Agencję Energetyczną Sektora Prywatnego (EnAW), której głównym zadaniem jest doradztwo w zakresie możliwości spełnienia obowiązujących norm w efektywny, ekonomiczny sposób. Gallus Ferd. Rüesch AG dobrowolnie przystąpił do programu EnAW i podjął działania optymalizujące efektywność energetyczną oraz redukujące emisję CO2.

Po podpisaniu umowy status energetyczny firmy Gallus został szczegółowy przeanalizowany przez ekspertów EnAW, a wyniki tej analizy zostały wykorzystane do przygotowania strategii redukcji emisji CO2 o 20 proc. w trzech etapach rozłożonych na najbliższe 9 lat. Te trzy etapy dzielą się na działania i inwestycje krótko-, średnio- oraz długoterminowe. Etap pierwszy obejmuje lata 2015-2018; jego częścią jest redukcja CO2 poprzez optymalizację oświetlenia, czyli gdzie tylko było to możliwe, wymianę tradycyjnych żarówek na technologię LED. Podejmowane są również wysiłki mające na celu ograniczenie strat energetycznych (m.in. przez poprawę izolacji termicznej budynków należących do firmy Gallus) oraz sprężonego powietrza. Drugi i trzeci etap to lata 2019-2024, na które zostały już zaplanowane konkretne działania i inwestycje pozwalające na dalszą redukcję gazów cieplarnianych. We współpracy z EnAW firma Gallus będzie przechodzić coroczne audyty potwierdzające, czy zostały osiągnięte założone cele. Firma będzie musiała wykazać, ile energii zdołała zaoszczędzić w porównaniu z poprzednim okresem oraz udowodnić, że podjęte działania przyniosły zaplanowane rezultaty. Jak dotychczas firma Gallus przeszła wszystkie audyty z pozytywnym wynikiem. AN