EFI_i712_LetUsBeTheFuel_FabriVU_Series_GIF_GIF_890x80px_POL_Poligrafika

Nowe władze Polskiej Izby Druku
21 Apr 2017 11:47

Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Polskiej Izby Druku w dniu 20.04.2017 r. do władz PID wybrano następujące osoby:

- Prezes Polskiej Izby Druku: Leszek Wojtczuk

- Członkowie Rady Polskiej Izby Druku: Artur Chęsy, Adam Cichocki, Bernard Jóźwiak, Jacek Kardasz, Paweł Mazurek

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku: Alicja Niedbalska

- Członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku: Wiesław Kacprzak, Robert Ossowski

Opracowano na podstawie informacji PID