Kodak wprowadza Prinergy Cloud
9 cze 2017 10:22

Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek Kodak Prinergy Cloud – bazującej na technologii „chmury” platformy, oferującej dostawcom usług poligraficznych wiele innowacyjnych opcji. Umożliwiają one – jak zapewnia producent – minimalizację kosztów i ryzyka biznesowego oraz jednoczesne stymulowanie rozwoju ich przedsiębiorstw. Prinergy Cloud pozyskuje dane produkcyjne i przetwarza je w łatwe do zinterpretowania raporty, pozwalające na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie to może zostać zintegrowane z użytkowanymi już przez drukarnie systemami workflow firmy Kodak. Jego zastosowanie – jak podaje producent – oznacza także niższe koszty operacyjne, gdyż Prinergy Cloud pozwala na zoptymalizowanie ilości użytkowanego sprzętu.
Za hosting serwisu Prinergy Cloud jest odpowiedzialna platforma Microsoft Azure, która ma zapewniać szybką i bezpieczną dostawę usług bazujących na „chmurze”. Ułatwia ona ochronę zasobów dzięki rygorystycznej metodologii oraz koncentracji na bezpieczeństwie, prywatności, zgodności i przejrzystości działania.
Wchodzący w skład Prinergy Cloud zaawansowany moduł analityczno-decyzyjny sprawia, że – jak zapewnia Kodak – firmy poligraficzne otrzymują do dyspozycji pierwszy w branży workflow, wyposażony w tego typu opcję. Dzięki temu osoby obsługujące system mają możliwość tworzenia intuicyjnych paneli kontrolnych, które umożliwiają wgląd na bieżąco w poziom kosztów produkcyjnych i wydajność systemu dzięki stale pozyskiwanym danym z realizowanych działań.
Na początek, jako rozszerzenie funkcjonalności platformy Prinergy, Kodak wprowadza dwa nowe serwisy bazujące na „chmurze”, określane jako Prinergy Cloud. Mowa tu o usługach: Prinergy Analytics – do generowania dowolnych raportów dotyczących produkcji oraz Prinergy Archive & Backup – chroniącej przed utratą danych i automatycznie archiwizującej informacje, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajność produkcji.
Wśród największych korzyści, jakie uzyskuje użytkownik korzystający z Prinergy Cloud, producent oprogramowania wymienia: wyższy poziom kontroli kosztów oraz ryzyka biznesowego; możliwość przekształcania danych produkcyjnych w informacje umożliwiające podejmowanie natychmiastowych działań i zapewniające dokonywanie bardziej racjonalnych decyzji; dostęp do szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej usługi bazującej na technologii cloud computing, dostarczanej przez lidera rynkowego – Microsoft Azure; „inteligentną” skalowalność rozwiązania umożliwiającą jego rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami użytkownika; kontrolę wydatków i dostępność najnowszych wersji rozwiązania dzięki specjalnej subskrypcji.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak