Spotkania FRKP ze szkołami
13 cze 2017 13:55

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych zorganizowała w końcu maja (Kraków) oraz na początku czerwca (Warszawa) spotkania z przedstawicielami szkół średnich prowadzących klasy o profilu poligraficznym. Udział w nich wzięły szkoły: Kraków – ZS Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie, ZS Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi; Warszawa – ZS nr 26 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ZS Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, Technikum Księgarskie im. S. Żeromskiego w Warszawie, ZS nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, ZS nr 11 im. P. Wysockiego w Warszawie.

Celem spotkań było poinformowanie szkół o zamierzeniach FRKP, konsultowanie proponowanych działań, określenie potrzeb tych szkół w zakresie lepszego przygotowania młodzieży do zawodu.

Dyskutowano o tematyce konferencji szkoleniowych dla nauczycieli zawodu (szczegóły wkrótce), które Fundacja planuje zorganizować jesienią br., o tematyce i formie materiałów szkoleniowych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami, o formach i zakresie współpracy z firmami poligraficznymi w procesie kształcenia uczniów, o możliwościach wpływania na podstawy programowe przedmiotów zawodowych.

Uczestnicy spotkań wskazywali na brak literatury zawodowej w szkołach oraz konieczność lepszej współpracy z firmami poligraficznymi podczas organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ważnym tematem były warunki oraz zakres przeprowadzania egzaminów zawodowych na zakończenie edukacji w szkole średniej.

Uznano za zasadną propozycję FRKP przeprowadzenia ankiety wśród szkół dotyczącej ich potrzeb, dyskutowano o zawartości takiej ankiety i jej formie. Dalszym sposobem konsultowania zamierzeń FRKP powinny być kolejne spotkania w innych szkołach oraz spotkania o ustalonej, ukierunkowanej tematyce w obecnych na spotkaniach gremiach.

FRKP poinformowała, że zamierza przeprowadzić również ankietę wśród firm poligraficznych dotyczącą ich oczekiwań wobec zasad współpracy ze szkołami oraz oczekiwań wobec kompetencji absolwentów szkół kształcących w zawodach o profilu poligraficznym.

Bernard Jóźwiak, prezes FRKP