Ponad 3,2 mln zł odzyskane dzięki usłudze Not Recommend
11 paź 2017 12:40

Partnerzy programu „Solidni w Biznesie” dzięki usłudze Not Recommend odzyskali już ponad 3,2 mln złotych. Usługa to jedyne tego typu narzędzie dedykowane branży reklamowej, które promuje firmy najbardziej wiarygodne finansowo.

Dwanaście lat temu firma GJC Inter Media Sp. z o.o. wyszła z pomysłem utworzenia wykazu Industry Does Not Recommend. Jedną z podstawowych jego funkcji jest maksymalizowanie poczucia bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami w szeroko rozumianej branży artykułów promocyjnych. Polega to na przekazywaniu informacji o wszystkich podmiotach „Niepolecanych”, a mówiąc prościej, niewywiązujących się ze swoich zobowiązań, głównie finansowych. Działanie NOT RECOMMEND ma jednak przede wszystkim za zadanie dążenie do polubownego rozwiązywania spraw spornych wynikających z umów zawartych pomiędzy dostawcą i jego odbiorcami.

Uczestnictwo w programie przynosi także wiele dodatkowych korzyści:

  • zwiększa zaufanie ze strony kontrahentów i klientów;

  • podnosi prestiż i wiarygodność firmy (przynależność do elitarnego programu partnerskiego ułatwia nawiązanie nowych kontaktów handlowych);

  • daje prawo do posługiwania się logotypem SWB - Solidni w Biznesie w materiałach reklamowych i informacyjnych;

  • promuje firmę w każdym wydaniu branżowego kwartalnika „Gifts Journal Polska” oraz na stronie internetowej programu SWB;

  • zapewnia udział w śniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie.

Więcej na www.swb-partners.com

Opracowano na podstawie informacji firmy GJC Inter Media