Pamięci Profesorów Felicjana Piątkowskiego i Andrzeja Makowskiego
21 lis 2017 11:25

W ramach obchodów Święta Politechniki, 16 listopada br. odbyło się odsłonięcie tablic upamiętniających Profesora Felicjana Zygmunta Piątkowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Poligrafii oraz Profesora Andrzeja Romana Makowskiego, współorganizatora studiów poligraficznych na Wydziale GiK Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość miała miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Władze uczelni reprezentowali prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich. W wydarzeniu udział wzięli również: prof. Alina Maciejewska, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii; prof. Andrzej Kolasa, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. Stanisław Radkowski, dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW; prof. Władysław Findeisen, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985; dr inż. Tadeusz Kowalski, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.

Spotkanie poprowadził Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. Wśród gości znalazły się: żona prof. Andrzeja Makowskiego, dr inż. Aniela Makowska, emerytowany pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii i córka prof. Felicjana Piątkowskiego, dr inż. Ewa Kołakowska, emerytowany pracownik Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, a także: prof. Herbert Czichon, dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1975-1999, wraz z małżonką dr Marią Czichon; dr inż. Ewa Mudrak, dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1999-2008; prof. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP; prof. Robert Olszewski, kierownik Zakładu Kartografii Wydz. GiK; prof. Piotr Skłodowski, dziekan Wydz. GiK w latach 1996-2002. Uroczystość zaszczyciło obecnością liczne grono absolwentów poligrafów i kartografów, w tym wielu dyplomantów, doktorantów i współpracowników obu Profesorów, obecnych i emerytowanych pracowników Instytutu Poligrafii, a od 2008 roku Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz Zakładu Kartografii Wydz. GiK. Wśród zebranych byli obecni również „świeżo upieczeni” absolwenci i studenci studiów poligraficznych.

Po przywitaniu gości, którzy zaszczycili uroczystość w liczbie ponad 100 osób, głos zabrał dr inż. Tomasz Dąbrowa, przedstawiając sylwetki uhonorowanych Profesorów oraz znaczenie ich dokonań na rzecz rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej i rozwoju polskiej poligrafii oraz przypomniał o ich niekwestionowanym w tej dziedzinie autorytecie naukowym i moralnym.

Aktu odsłonięcia tablic dokonali prof. Jan Szmith, rektor Politechniki Warszawskiej i prof. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich, w towarzystwie Ewy Kołakowskiej, córki Profesora Felicjana Piątkowskiego oraz Anieli Makowskiej, żony Profesora Andrzeja Makowskiego.

Po ceremonii odsłonięcia tablic w Bibliotece Głównej PW zorganizowano spotkanie wspominkowe. W czasie jego trwania została wystawiona Księga Pamiątkowa Politechniki Warszawskiej, w której umieszczono zapis o tym szczególnym i wyjątkowym dla naszego środowiska wydarzeniu, a szacowni goście dokonali licznych wpisów indywidualnych. Paniom Ewie Kołakowskiej i Anieli Makowskiej prof. Janusz Walo wręczył upominek od władz uczelni - album „Ocalić od zapomnienia”.

Idea upamiętnienia w ten sposób dwóch wybitnych Profesorów zrodziła się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW w roku 2013, za kadencji Majki Kwiatkowskiej, podczas obchodów jubileuszu 45-lecia powstania Instytutu Poligrafii i mogła urzeczywistnić się dzięki ofiarności absolwentów poligrafów i przyjaciół. Mecenasami tablic są: Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, Lotos-Poligrafia Sp. z o.o., Heidelberg Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Digiprint Sp. z o.o., uczestnicy Balu Absolwenta Instytut Poligrafii 2013, absolwenci Instytutu Poligrafii i Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW.

Wydarzenie zainaugurowało obchody jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej, przypadającego w 2018 roku.

Opracowanie: AŻ/SAIP PW