Nowe farby otwierają nowe rynki! – część II
23 mar 2017 13:17

Kolory najlepszej jakości, do druku z wysokimi prędkościami charakteryzujące się „łatwą obsługą” i wysokimi siłami delaminacji, do stosowania na wielu rodzajach podłoży w wymagających aplikacjach, takich jak sterylizacja?

30Farby drukarskie o tym profilu dotychczas dostępne były tylko dla wklęsłodruku, i praktycznie niedostępne we fleksografii. Nowa seria farb hubergroup zamyka tę lukę.

Poliuretany do żywic

Nowy system farb hubergroup, Gecko Platinum, wprowadza „równanie”, oparte na technologii spoiw poliuretanowych. 

Poliuretany są makrocząsteczkami złożonymi z polioli i grup izocyjanowych. Każdy z tych materiałów znacząco wpływa na wydajność żywicy poliuretanowej, zatem właściwości techniczne mogą być zaprojektowane dzięki wyborowi surowców oraz parametrów procesu. Tworzenie technologii produkcji, mielenia pigmentów w spoiwach poliuretanowych było jednym z głównych problemów przy tworzeniu nowej serii farb. 

Poliuretanowe farby białe były używane w przeszłości, jednak produkcja pigmentów kolorowych wymagała znalezienia nowych metod produkcyjnych.

Poliuretany charakteryzują się szybkim odparowaniem rozpuszczalników, zapewniając niskie pozostałości rozcieńczalników w zadrukowanych opakowaniach. Niska retencja rozpuszczalników w systemie farb PU stworzyła konieczność dostosowania szybkości schnięcia w szczególności do wysokojakościowego druku w zakresie półtonów.

Rozwijanie serii farbowych, spełniających wszystkie wymagania praktyczne, wymagało stworzenia kombinacji poliuretanów z mieszanką dodatków i rozcieńczalników.

Uniwersalny system farbowy

Tworząc międzynarodową współpracę pomiędzy specjalistami od spoiw oraz materiałów podstawowych i ekspertami technologii druku, hubergroup stworzył serię farb przewyższającą systemy konwencjonalne.

Wykres 2. pokazuje porównanie serii Gecko Platinum do standardowych serii stosowanych we fleksografii.

Intensywne testy z zastosowaniem rozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych klejów laminacyjnych potwierdziły uzyskanie wysokich sił delaminacji zarówno dla standardowych, jak i wysokojakościowych aplikacji, obejmujących również sterylizację. Wskazują to wykresy 3, 4.

Doskonała jest również drukowalność w obszarze półtonów, przygotowanych w liniaturach 60 lub 70 linii/cm.

Nowocześni producenci opakowań otrzymują uniwersalny system farbowy do laminacji obejmujący szeroki zakres aplikacji bez konieczności ustępstw w jakości laminacji lub druku. Łatwiejsze jest zarządzanie farbami w magazynie, podczas zmian pracy na maszynie oraz zarządzanie farbami resztkowymi, nawet jeśli drugi system farbowy oparty na farbach NC przeznaczony jest do druku zewnętrznego, ponieważ seria Gecko Platinum jest kompatybilna z tradycyjnymi seriami farb Gecko NC.

Nowy produkt spełnia najnowsze wymogi prawne, obejmujące laminowane opakowania do produktów spożywczych, uwzględniające prawodawstwo UE i Swiss Ordinance.

Wymienione zalety mogą być atrakcyjne dla drukarzy wklęsłodrukowych, którzy dotychczas używali systemów PVC lub PVB.

Farby PVC zapewniają wysokie osiągi w wymagających aplikacjach, lecz nie są akceptowane na wszystkich rynkach europejskich lub przez klientów końcowych.

System PVB jest szeroko akceptowany, lecz nie zawsze dorównuje odpornościami farbom PVC. cdn.

Artykuł sponsorowany