Zmiany w zarządzie firmy Agfa Sp. z o.o.
26 sty 2007 18:47

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w zarządzie firmy Agfa Sp. z o.o. Wojciech Pawłowski, dotychczas pełniący obowiązki dyrektora generalnego i członka zarządu Agfa Sp. z o.o., został prezesem zarządu spółki, natomiast György Hodosi objął w niej stanowisko członka zarządu ds. HealthCare. Wojciech Pawłowski ma 40 lat i jest związany z polskim oddziałem Agfy od 2000 roku, kiedy to objął stanowisko dyrektora Działu Obsługi Klienta. W 2003 roku został powołany na stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy operacyjne i finansowe Agfa Sp. z o.o. Od 2006 roku dodatkowo odpowiadał za stronę operacyjno-finansową polskiego działu Agfa Graphics. Wojciech Pawłowski objął stanowisko prezesa zarządu Agfa Sp. z o.o., odpowiedzialnego za sprawy operacyjne oraz finansowe. Jak sam mówi, głównym celem jego działań w firmie jest „stworzenie silnej i wysoce efektywnej organizacji Agfy w Polsce, rozwijającej się w tempie szybszym niż sam rynek.” Wojciech Pawłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, posiada również tytuł MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania to – od strony biznesowej – zarządzanie efektywnością pracy, zaś prywatnie – film, turystyka oraz narty. György Hodosi również jest związany z firmą Agfa od 2000 roku. W latach 2000-2005 pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w dziale HealthCare firmy Agfa Hungária Kft. Od roku 2006 kieruje nowo utworzoną jednostką biznesową Agfa Hungaria Kft. HealthCare, odpowiadając za region Europy Wschodniej. György Hodosi jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki w Budapeszcie, na której uzyskał też stopień magistra w dziedzinie chemii medycznej i inżynierii chemicznej. W 1997 roku obronił doktorat z filozofii. Ukończył też studia wieczorowe z zakresu zarządzania i marketingu w Montgomery College oraz podyplomowe studia MBA w Buckinghamshire Business School. György Hodosi publikuje liczne artykuły w prasie fachowej związanej z branżami chemiczną i farmaceutyczną. Aktywnie uczestniczy też w wielu kongresach i spotkaniach z tym związanych, odbywających się w różnych krajach świata. Opracowano na podstawie informacji firrmy Agfa Sp. z o.o.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>