Infosystems członkiem organizacji CIP4
7 kwi 2008 10:10

Firma Infosystems SA oferująca rozwiązania informatyczne i usługi wdrożeniowe dla branży poligraficznej została członkiem międzynarodowego konsorcjum CIP4 (International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress). Organizacja ta ma na celu zintegrowanie wszystkich działań prowadzonych w ramach produkcji poligraficznej. Jej biuro znajduje się w Zurychu. Liczy ona ponad 300 członków działających w obszarach prepress, drukowania, procesów introligatorskich, informatyki i koncentrujących się m.in. na oprogramowaniu, maszynach oraz urządzeniach. Standardy CIP4 są rozwijane i doskonalone w ramach konsorcjum na bazie doświadczeń firm członkowskich. Konsorcjum CIP4 zajmuje się głównie rozwojem i promocją stworzonego przez siebie standardu wymiany danych Job Definition Format – JDF. Firma Infosystems SA przystąpiła do organizacji w kwietniu br. To kolejny krok wpisujący się w dynamiczny jej rozwój, mający na celu udoskonalenie sztandarowego produktu Infosystems, którym jest Printmanager – zintegrowany system informatyczny umożliwiający wspomaganie procesu zarządzania drukarnią lub innym przedsiębiorstwem poligraficznym. Członkostwo w tak prestiżowej organizacji, jaką jest CIP4, pozwoli nam na wykorzystywanie w naszej codziennej pracy opracowanych przez tę organizację standardów oraz umożliwi nam aktywny udział w pracach nad ich dalszą optymalizacją i rozwojem – mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. – Będziemy również mogli na bieżąco utrzymywać kontakty z międzynarodowym, szerokim gronem ekspertów, co umożliwi nam pogłębianie naszej wiedzy, wykorzystywanie jej w praktyce oraz korzystanie z doświadczeń innych firm. W CIP4 największy nacisk położono na zautomatyzowanie cyklu produkcyjnego przez wykorzystanie technologii cyfrowych i informatycznych. Takie podejście spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Oferowany przez firmę Infosystems SA system Printmanager wpisuje się w taką filozofię biznesu, stąd pomysł firmy związany z przystąpieniem do organizacji umożliwiającej dalszy rozwój na tej płaszczyźnie. Implementacja JDF w Printmanager pozwoli na bezpośrednią komunikację naszego systemu zarządzania z maszynami drukującymi i introligatorskimi oraz integrację z oprogramowaniem workflow wykorzystywanym na etapie przygotowania publikacji do druku. Mamy nadzieję, że dzięki JDF będziemy mogli zaoferować naszym klientom jeszcze doskonalszy produkt, wspierający najnowocześniejsze światowe standardy – podsumowuje Mariusz Sosnowski. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems