Premierowe rozwiązania firmy Ferag w drukarni Express Media
12 wrz 2008 10:18

W bydgoskiej drukarni Express Media, należącej do grupy Rheinische Post, zakończyła się instalacja nowych systemów firmy Ferag. Konfiguracja sprzętowa obejmuje m.in. pierwsze na rynku polskim: system wkładkowania RollSert połączony z urządzeniem do tworzenia pakietów MultiStack oraz systemy kompletowania RollStream. Jest to zarazem największy projekt zrealizowany w tym roku przez firmę Ferag na rynku prasowym w Polsce. Systemy Ferag stanowią część strategicznego planu inwestycyjnego wdrażanego od dłuższego czasu przez Express Media. W jego ramach kosztem 50 mln zł mają miejsce rozbudowa i modernizacja budynków (zarówno hal produkcyjnych, jak i części biurowej) oraz znaczne powiększenie i unowocześnienie parku maszynowego. Firma realizuje m.in. kolejne inwestycje w cyfrową przygotowalnię, zakup nowych i modyfikację już istniejących maszyn drukujących oraz systemów obróbki po druku. ”Naszym celem jest stworzenie największej drukarni gazetowej w północnej Polsce – mówi Tomasz Wojciekiewicz, prezes wydawnictwa Express Media. – W związku z tym, po zainstalowaniu pod koniec 2006 roku dwóch kompletnych linii CtP, w roku ubiegłym podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnej naświetlarki do płyt, uruchomieniu nowej maszyny manroland Uniset, rozbudowie dwóch dotychczas pracujących w drukarni maszyn o dodatkowe wieże oraz – co się z tym ściśle wiąże – modernizacji systemów odbioru z maszyny i ekspedycji, opartych na rozwiązaniach firmy Ferag”. Rozbudowa odbywała się w trzech etapach. Pierwszy zakładał uruchomienie nowoczesnej linii ekspedycyjnej zintegrowanej z nową maszyną drukującą. W jej skład wchodzą system odbioru produktów z maszyny, oferujący możliwość rozbudowy o tzw. quarterfold (pozwalający na produkcję trzeciego łamu) oraz zintegrowany z systemem kompletowania RollStream bęben wkładkujący RollSert, umożliwiający automatyczne insertowanie nawet czterech wkładek do jednego grzbietu gazety. System ten można rozbudować o kolejny bęben, dwukrotnie zwiększając jego wydajność. W skład linii wchodzi też urządzenie do tworzenia pakietów MultiStack, pozwalające na przetwarzanie szerokiej gamy produktów o objętości od 4 do 250 stron. Drugi etap rozbudowy, związany z dostawieniem wieży drukującej na jednej ze starszych maszyn, oznaczał zastąpienie starych systemów kompletowania produktów VSS firmy Ferag przez dwa nowoczesne urządzenia RollStream, umożliwiające regionalizację gazet i tworzenie mutacji lokalnych. Posiadając docelowo trzy tego rodzaju systemy, z których każdy obsłuży jedną maszynę drukującą, możliwe jest uzyskanie dużej elastyczności w zakresie realizowanej jednocześnie produkcji. W trzecim etapie rozbudowy dostawiono wieżę drukującą do drugiej z wykorzystywanych maszyn Uniset oraz zintegrowano ją z systemem RollStream. Mówi Tomasz Wojciekiewicz: „Likwidacja dotychczasowych ograniczeń prędkości wkładkowania gazet była dla nas jednym z kluczowych zagadnień przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Drukujemy coraz więcej mutacji dzienników ogólnopolskich oraz gazet lokalnych, których wydawcom zależy na regionalizacji, z drugiej strony rośnie zainteresowanie klientów w zakresie wrzutek reklamowych. Instalacja nowych i rozbudowa dotychczasowych systemów firmy Ferag spowodowała, że wydajność naszego zakładu zwiększyła się dwukrotnie. Co niezwykle ważne, wszystkie inwestycje były realizowane bez przestojów w produkcji”. Obecnie, po wdrożeniu wszystkich systemów firmy Ferag, drukarnia jest w stanie miesięcznie przetwarzać 1000 ton papieru (wcześniej 500 ton), zaś dzienne nakłady drukowanych tu gazet wzrosły do ok. 800 tys. egz. Gros z nich stanowi produkcja realizowana dla klientów zewnętrznych, wśród których są m.in. Axel Springer Polska i Wydawnictwo Murator. Express Media wydaje też kilka własnych tytułów, przede wszystkim "Express Bydgoski", największy dziennik regionalny, a także lokalne tygodniki „City Bydgoszcz” i „City Toruń”. „Pracujemy też nad nowymi projektami związanymi z kolejnymi tytułami, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach – zapowiada Tomasz Wojciekiewicz. – Liczymy też, że dzięki zrealizowanym inwestycjom pozyskamy nowych klientów spoza rynku typowo gazetowego, zlecających druk materiałów reklamowych i innych produktów akcydensowych w technologii coldsetowej”. Opracowano na podstawie informacji firmy Ferag Polska