KBA reorganizuje działalność w Radebeul
16 mar 2009 11:39

W ostatnim czasie firma KBA podjęła decyzję o reorganizacji departamentu technologii drukowania działającego w ramach jej zakładów produkcyjnych w Radebeul. Na skróconej ścieżce komunikacji i standaryzacji procesów mają skorzystać przede wszystkim klienci KBA. Do niedawna technologiczne aspekty procesów drukowania były głównym obszarem działalności trzech departamentów wchodzących w skład zakładów maszyn arkuszowych KBA w Radebeul: centrum obsługi klienta, centrum szkoleniowego i drukarni testowej, gdzie przeprowadzane są próby druku maszyn arkuszowych. W ostatnim czasie podjęto decyzję o połączeniu tych departamentów, które podlegają obecnie działowi sprzedaży. Ten ruch ma spowodować właściwą synergię pomiędzy działaniami związanymi z udoskonalaniem technologii, pokazami maszyn dla klientów i szkoleniami. Użytkownicy skorzystają też na szybszym wdrażaniu najnowszych osiągnięć w zakresie technologii i procesów w prezentacjach dla klientów i codziennym zastosowaniu maszyn. W ramach reorganizacji zrestrukturyzowana została dostępna baza sprzętowa; z myślą o obecnych trendach rynkowych zoptymalizowano również konfiguracje maszyn oraz odpowiednie obszary produkcji. Stworzono ponadto zespoły specjalistów, którzy mają służyć wsparciem przy udoskonalaniu poszczególnych serii maszyn. W skład każdego z zespołów wchodzą: inżynier procesów, trzech instruktorów druku oraz przedstawiciel ośrodka szkoleniowego. Koncentracja sprzętu drukującego w dwóch lokalizacjach – centrum obsługi klienta i niedawno rozbudowanym centrum szkoleniowym – ma dodatkowo wesprzeć podejmowane w Radebeul działania. Zaproponowana przez firmę standaryzacja ma dotyczyć nie tylko konfiguracji maszyn i poszczególnych parametrów, ale też stosowanych przy drukowaniu materiałów eksploatacyjnych oraz działań w zakresie szkolenia personelu. Do końca II kwartału br. zakończą się prowadzone wspólnie z czołowymi dostawcami materiałów eksploatacyjnych testy obejmujące pełne spektrum oferowanych przez nich produktów. Na tej podstawie, z myślą o poszczególnych maszynach i technologiach, zostanie wybranych po dwóch najbardziej kompetentnych dostawców. Kolejnym krokiem ma być zdefiniowanie zestawów tzw. preferowanych materiałów eksploatacyjnych, przeznaczonych dla maszyn drukujących z rodziny KBA Rapida; określone zostaną także plany dotyczące dalszego rozwoju technologicznego. W konsekwencji wybrane zestawy materiałów pochodzących od preferowanych dostawców będą stosowane przy wszystkich pokazach maszyn, podczas testów drukowania, szkoleń dla klientów oraz przeprowadzanych w fabryce testów zatwierdzających. Materiały te znajdą się również w zestawach startowych, zawierających także różne akcesoria, dostarczanych przez KBA z nowymi maszynami arkuszowymi. Na czele rozbudowanego departamentu technologii drukowania stanął Dirk Winkler, pełniący jednocześnie funkcję szefa departamentu technologii procesów. Centra obsługi klienta i szkoleniowe pozostają pod kierownictwem ich dotychczasowych szefów – Wolframa Zehnle i Stefana Göbela. W przypadku szczególnie rozbudowanych projektów systematycznie zaplanowane demonstracje maszyn, seminaria szkoleniowe i prezentacje będą aranżowane przez inżyniera procesów. Po zakończeniu każdego pokazu maszyny jej potencjalny użytkownik otrzyma raport zawierający wszystkie charakterystyczne dla danego urządzenia ustawienia, parametry drukowania, a także informacje o użytych materiałach eksploatacyjnych i akcesoriach. Dzięki temu wynik przeprowadzonego pokazu będzie możliwy do odtworzenia w identycznych warunkach produkcyjnych na posiadanej przez użytkownika maszynie. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA-Polska Na zdjęciu od lewej: Wolfram Zehnle, szef centrum obsługi klienta; Dirk Winkler, szef departamentu technologii drukowania; Stefan Goebel, szef centrum szkoleniowego