Edukacja z Poligrafią 2009
23 mar 2009 10:40

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznym targom Poligrafia 2009 będzie projekt edukacyjno-szkoleniowy pt. „Akademia Poligraficzna”. Podczas warsztatów młodzi adepci sztuki poligraficznej oraz inne osoby zainteresowane rozwojem w tym zakresie będą mieli okazję zapoznać się z technologią druku. Nowe przedsięwzięcie udało się zorganizować dzięki inspiracji Fundacji Doskonalenia Kadr Poligraficznych i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Skierowane ono będzie głównie do uczniów ostatnich klas szkół poligraficznych. Przyszli drukarze i poligrafowie będą mieli okazję zapoznać się z różnymi technologiami poligraficznymi. W ramach Akademii Poligraficznej przewidziane są prezentacje rozwiązań software’owych w zakresie przygotowania do druku i zarządzania zakładami poligraficznymi, zainstalowanie urządzeń do drukowania, urządzeń do nowoczesnych metod pomiaru i kontroli oraz do obróbki po druku. Uczestnicy Akademii będą mieli również możliwość własnej prezentacji w ramach przeznaczanej na ten cel przestrzeni. Organizatorzy zachęcają wystawców targów Poligrafia i inne firmy do wsparcia tego projektu poprzez udostępnienie odpowiednich maszyn i urządzeń. „Nasi wystawcy mogą bezpłatnie zaprezentować swoje maszyny i urządzenia. Cena za udział w tym wydarzeniu dla pozostałych firm jest bardzo atrakcyjna” - zachęca Jerzy Kaczmarek. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca br. Opracowano na podstawie informacji MTP