Publiczna aukcja udziałów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej
1 lip 2009 09:30

30 czerwca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o., w całości należącej do Skarbu Państwa. Do sprzedaży podczas aukcji publicznej przeznaczonych będzie 8500 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 2.040.000,00 zł. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 240,00 zł. Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet udziałów określa się na 17.000,00 zł. Wszyscy zainteresowani nabyciem udziałów Drukarni mają czas na złożenie zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji do 21 lipca 2009 r. Zgłoszenia należy składać w Ministerstwie Skarbu Państwa. Aukcja rozpocznie się 28 lipca 2009 r., o godzinie 12.00. Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. działa na rynku poligraficznym od ponad 200 lat. Specjalizuje się w produkcji wydawnictw dziełowych, m.in. książek oraz broszur w twardych i miękkich oprawach. Przygotowana jest do wykonywania druków akcydensowych, świadczy także usługi introligatorskie dla innych drukarń. Spółka oferuje kompleksową obsługę projektów wydawniczych, począwszy od prac redakcyjnych poprzez skład, kończąc na druku zamówionych materiałów. Jej działalność jest ściśle powiązana z sytuacją na rynku wydawniczym. Drukarnia ma wielu stałych klientów, wśród których znajdują się największe grupy wydawnicze. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 8400 wydawnictw, z których jedynie kilkanaście ma silna pozycję rynkową. Z częścią z nich współpracuje spółka. Istotnym kapitałem Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej jest znana marka i zaufanie odbiorców. Więcej informacji na temat aukcji: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/6746/Zaproszenie_do_wziecia_udzialu_w_aukcji_w_sprawie_nabycia_akcjiudzialow_spolek_C.html Opracowano na podstawie informacji MSP