Publiczna aukcja w sprawie sprzedaży Wydawnictwa „Wiedza Powszechna”
12 lis 2009 14:55

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłasza publiczną aukcję w sprawie sprzedaży spółki Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”. Termin rozpoczęcia aukcji - 10 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00. Podczas aukcji inwestorzy będą mogli nabyć 17 000 udziałów stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o. Cena wywoławcza licytowanego pakietu udziałów wynosi 2.210.000,00 zł. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 130,00 zł.  „Wiedza Powszechna” to jedno z najstarszych polskich wydawnictw. Kieruje swoje publikacje do szerokiego grona czytelników włączając w to młodzież szkolną i akademicką. Koncentruje się na wydawaniu słowników, poradników językowych, rozmówek, podręczników, a także leksykonów, książek naukowych i popularnonaukowych. Głównymi atutami „Wiedzy Powszechnej” są długie tradycje wydawnicze, rozpoznawalna marka, wysoka jakość merytoryczna publikacji oraz dobra znajomość rynku i jego potrzeb umożliwiająca ciągłe dostosowywanie oferty wydawniczej. O jego sile decyduje również rozwinięta sieć dystrybucyjna obejmująca wyselekcjonowanych partnerów – największe hurtownie, sieci księgarskie i księgarnie. Dystrybucję prowadzi również samo wydawnictwo poprzez księgarnię wysyłkową, uczestnictwo w targach i kiermaszach. 
Warte podkreślenia jest także zainteresowanie ofertą „Wiedzy Powszechnej” odbiorców zagranicznych, zarówno europejskich, jak i z obu Ameryk. Do najważniejszych klientów zagranicznych należą ,,Der Kurier der Zarin” z Berlina, ,,Podnikovy Institut” z Ołomuńca i ,,La Libraire Europeene” z Brukseli. Głównymi dostawcami spółki są zakłady graficzne w Poznaniu, Pabianicach, Warszawie, Białymstoku. W ciągu ponad 50 lat działalności nakładem wydawnictwa pojawiło się 5457 tytułów w łącznym nakładzie ok. 107 775 000 egzemplarzy. Więcej o prywatyzacji Spółki na stronie internetowej: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/7892/Zaproszenie_do_wziecia_udzialu_w_aukcji_w_sprawie_nabycia_udzialow_spolki_Wydawn.html Opracowano na podstawie informacji MSP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>