Map Polska – kontynuacja strategii
8 gru 2009 11:40

7 grudnia dziennikarze prasy branżowej mieli okazję spotkać się z Joanną Smolińską pełniącą funkcję prezesa firm Map Polska oraz Antalis Poland. Spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie obu firm przy ul. Postępu 17a. Prezes Smolińska podkreślała, że zgodnie ze strategią przyjętą na najbliższy okres obie firmy – Map i Antalis – pozostają na rynku polskim jako jednostki z odrębnymi ofertami i kanałami sprzedaży, dostarczające swoje produkty za pośrednictwem serwisu logistycznego EasyTruck. Magazyn centralny o powierzchni ok. 50 tys. m2 znajduje się w Piorunowie, a magazyny lokalne w: Szczecinie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu i Lublinie. Oferta Map Polska koncentruje się na papierach dla wydawców i drukarń dziełowych; są to znane na rynku marki papierów niepowlekanych takich jak Ecco Book, Ecco Book Lux i Dito oraz niepowlekanych: Claro, 2U, One. Nowymi markami wprowadzonymi w br. są papiery ekologiczne Cyclus Offset (niepowlekany) i Cyclus Print (powlekany). Wydzielono także portfolio papierów ozdobnych; Map Polska bazuje na produktach włoskiej papierni Fedrigoni, a Antalis – papierni Arjo Wiggins Fine Papers. Są również produkty sprzedawane przez obydwie firmy, a także przez innych dystrybutorów. Pytania dziennikarzy dotyczyły m.in. kwestii personalnych (ostatnio z firmą Map Polska rozstało się sporo pracowników). Joanna Smolińska potwierdziła, że będzie prowadzona rekrutacja na wakujące stanowiska, w tym także na stanowisko dyrektora operacyjnego Map Polska, które opuszcza Marek Pakosz. Za zakupy i marketing w obu firmach odpowiada od początku br. Anna Kowalska, poprzednio pełniąca funkcję dyrektora operacyjnego Antalis Poland. Pytana o ocenę mijającego roku J. Smolińska określiła go jako dobry, zwłaszcza w segmentach papierów kopiujących i niepowlekanych papierów książkowych, choć polski rynek papieru odnotował w tym okresie spadek o 13 proc. Zmniejszoną sprzedaż odnotowano przede wszystkim w segmencie produktów wysoko przetworzonych, ze względu na tendencję do obniżania kosztów przez firmy w trudnych ekonomicznie czasach. Według wstępnych szacunków udział Map Polska w rynku wynosi ok. 24 proc., a Map i Antalis łącznie ok. 44 proc. (ostateczne dane będą znane pod koniec grudnia). Jeśli chodzi o rok 2010, według Joanny Smolińskiej powinien się utrzymać dotychczasowy poziom zarówno rynku, jak i sprzedaży, choć trzeba się liczyć z podwyżką cen niektórych produktów. Już wiadomo, że papier niepowlekany będzie droższy o ok. 5 proc. IZ