Konkurs PakStar 2010
2 lut 2010 13:22

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP), zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl zapraszają studentów, projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2010 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2010. Organizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization). Celem konkursu PakStar i jego odmiany Student PakStar jest wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.asp.waw.pl; www.taropak.pl; www.opakowania.com.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award. Ze względu na różnice w wymaganiach formalnych, sposobie przeprowadzania i nagradzania w obydwu konkursach, ich regulaminy oraz zaproszenia do udziału zostaną rozesłane oddzielnie: na konkurs PakStar roześle je COBRO, natomiast na konkurs Student PakStar – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie PakStar 2010 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych. Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań, dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria: - nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych, - przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania, - ochrona zawartości, - walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca w Komunikacie Komisji Konkursowej rozpowszechnianym w czasopismach fachowych, w odrębnej publikacji przygotowanej przez COBRO, na stronach internetowych: COBRO www.cobro.org.pl: PIO www.pio.org.pl: MTP www.taropak.pl oraz Internetowego Serwisu Branżowego www.opakowania.compl, podczas konferencji, seminariów i innych imprez oraz spotkań organizowanych przez COBRO lub PIO. Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na targach Taropak 2010, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych. Nagrody i wyróżnienia przyznane w obu konkursach upoważniają laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award. Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja 2010 na adres: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11. Zainteresowani udziałem w konkursach proszeni są o podanie danych adresowych w celu przesłania zaproszenia i regulaminu wraz z formularzem zgłoszenia udziału lub zapoznania się z regulaminami i pobrania formularzy ze stron internetowych organizatorów. Informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze Konkursu pod numerem telefonu 22 842 20 11 w. 40 oraz na stronach internetowych: COBRO: www.cobro.org.pl PIO: www.pio.org.pl ASP: www.asp.waw.pl MTP: www.taropak.pl Internetowy Serwis Branżowy: www.opakowania.com.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>