Howard Hutchings nowym CIO Heidelberga
18 mar 2010 09:23

Z dniem 1 kwietnia 2010 na stanowisku dyrektora działu informatyki (CIO) Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) swoją pracę rozpocznie Howard Hutchings (56). Po ukończeniu studiów w zakresie informatyki w New Hampshire 
w Stanach Zjednoczonych, Hutchings związał się zawodowo z branżą poligraficzną i finansową. W roku 1979 rozpoczął pracę w firmie Harris Graphics będącej producentem zwojowych maszyn offsetowych, która została później przejęta przez Heidelberga. Odpowiedzialny był za wdrażanie i rozszerzanie struktury informatycznej. Po przejęciu firmy przez Heidelberga, Hutchings przeniósł się do Niemiec obejmując stanowisko kierownicze i był odpowiedzialny za rozwój globalnej infrastruktury informatycznej oraz Internet. Hutchings przejmie obowiązki od Michaela Neffa, który opuszcza firmę. Ma żonę oraz troje dzieci. „Moim głównym zadaniem jest wsparcie strategicznych i operacyjnych celów firmy w zakresie nowatorskich rozwiązań IT nowoczesnej organizacji. Celem jest zapewnienie konkurencyjności całej korporacji dzięki najnowszym rozwiązaniom informatycznym przy dalszym obniżeniu kosztów w tym sektorze” – tak Hutchings opisuje stojące przed nim zadania. Dirk Kaliebe, dyrektor finansowy firmy, który jest także odpowiedzialny za korporacyjną część zadań IT, dodaje: „Infrastruktura informatyczna w Heidelbergu jest jedną z najlepszych na świecie. Dzięki systematycznej standaryzacji i wprowadzeniu systemów SAP firmie udało się zbudować globalny, światowy system procesów i dzięki temu prostsze struktury. W ostatnich latach ta strategia pozwoliła nam obniżyć koszty w zakresie IT o około 40 procent”. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg