„Innowacje dla poligrafii” w przeddzień targów Ipex
23 kwi 2010 10:19

Firma Infosystems SA po raz kolejny organizuje cykl bezpłatnych ogólnopolskich konferencji dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w poligrafii. Odbywać się one będą w dużych miastach w całej Polsce. Pierwsze spotkanie organizowane wspólnie z partnerem strategicznym - firmą Kodak Polska – zostało wyznaczone na 7 maja br. i odbędzie się w hotelu Novotel Airport w Warszawie. Rozpocznie je wystąpienie Mariusza Sosnowskiego, prezesa firmy Infosystems SA, który zaprezentuje system informatyczny PrintManager.JDF usprawniający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. „Przepływ pracy i zarządzanie procesami w systemie PrintManager.JDF” – to kolejne wystąpienie Mariusza Sosnowskiego, w którym omówi na przykładzie systemu PrintManager.JDF zoptymalizowany i zautomatyzowany workflow, a także wprowadzanie standardów nowoczesnego zarządzania w drukarniach. Kolejny referat poświęcony będzie innowacyjnym rozwiązaniom firmy Kodak, które zaprezentuje Swapan Chaudhuri, dyrektor zarządzający Kodak Polska. Następny blok tematyczny spotkania poświęcony będzie możliwościom finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w drukarniach przy wykorzystaniu dotacji unijnych. Pierwszy wykład będzie dotyczył dotacji unijnych na lata 2007-2013 i sposobów ich pozyskiwania – temat ten zaprezentuje Paweł Szarubka z Departamentu Funduszy Europejskich. Kolejne wystąpienie (Tomasza Tuszyńskiego, również z DFE) w całości poświęcone będzie analizie opłacalności i zwrotu z inwestycji w innowacyjne technologie w poligrafii, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do dnia 4 maja br. na adres e-mail: k.lukaszewicz@infosystems.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 3338376 bądź 22 3338350 i uzyskanie tą drogą potwierdzenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Konferencja „Innowacje dla poligrafii” objęta została honorowym patronatem przez Polską Izbę Druku. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems

cript>