Wsparcie finansowe dla raportu o polskiej poligrafii
26 kwi 2010 12:35

Przekonanie o konieczności sporządzenia raportu dotyczącego stanu polskiej poligrafii podzielają chyba wszyscy, którym bliski jest rozwój tej branży. Zarówno sytuacja gospodarcza, jak i oczekiwania instytucji i firm współpracujących z poligrafią oraz potrzeby krajowego środowiska poligraficznego uzasadniają realizację tego przedsięwzięcia. Mówił o tym w wywiadzie dla „Poligrafiki” przeprowadzonym w listopadzie ub.r. Jacek Kuśmierczyk, jeden z inicjatorów idei powstania raportu. Grupie inicjatywnej udało się porozumieć z zespołem naukowców z warszawskiej SGH, którzy we współpracy z samorządem gospodarczym branży gotowi są podjąć się takiego zlecenia. Opracowali oni wstępne założenia raportu, których fragmenty zostały opublikowane w “Poligrafice” nr 2/2010. W myśl założeń raport powinien zostać nieodpłatnie udostępniony wszystkim organizacjom samorządu gospodarczego wspierającym proces jego tworzenia na ich własny użytek. Ich członkowie mogliby nabywać raport w specjalnej cenie 1000 zł za egzemplarz, podczas gdy pozostali zainteresowani musieliby zapłacić 3000 zł. Pomyślna realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje dla firm chętnych do wsparcia projektu są dostępne w Polskim Bractwie Kawalerów Gutenberga. Opracowano na podstawie informacji PBKG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>