Aukcja publiczna Wydawnictwa „Wiedza Powszechna” oraz Składnicy Księgarskiej
5 maj 2010 09:16

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w aukcji publicznej, której przedmiotem jest zakup udziałów w Wydawnictwie „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Składnicy Księgarskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Aby wziąć udział w aukcji, należy przesłać zgłoszenie do Ministerstwa Skarbu Państwa do dnia 26 maja br. Rozpoczęcie aukcji zaplanowane jest na 31 maja br., na godzinę 10.00. W ramach prywatyzacji spółki Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza sprzedać jednemu nabywcy 17 000 udziałów, które stanowią 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza oferowanego pakietu udziałów wynosi 1 649 000 złotych, co w przeliczeniu stanowi 97 złotych za jeden udział. „Wiedza Powszechna” jest jednym z najstarszych polskich wydawnictw. Swoje publikacje kieruje do szerokiego grona czytelników włączając w to młodzież szkolną i akademicką. Dostosowując się do wymagań wysoce konkurencyjnego rynku, koncentruje się na wydawaniu słowników, poradników językowych, rozmówek, podręczników, a także leksykonów, książek naukowych i popularnonaukowych. Głównymi atutami „Wiedzy Powszechnej” są długie tradycje wydawnicze, rozpoznawalna marka, wysoka jakość merytoryczna publikacji oraz dobra znajomość rynku i jego potrzeb umożliwiająca ciągłe dostosowywanie oferty wydawniczej. O sile wydawnictwa decyduje również rozwinięta sieć dystrybucyjna obejmująca wyselekcjonowanych partnerów – największe hurtownie, sieci księgarskie i księgarnie. W ciągu ponad 50 lat działalności nakładem wydawnictwa pojawiło się 5457 tytułów w łącznym nakładzie ok. 107 775 000 egzemplarzy. W przypadku Składnicy Księgarskiej Ministerstwo Skarbu Państwa zakłada sprzedaż jednemu nabywcy 44 023 udziałów stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza dla całego pakietu udziałów została ustalona na poziomie 49 966 105 złotych, czyli 1135 złotych za jeden udział. Składnica Księgarska działa na rynku księgarskim od ponad 50 lat. Tradycja oraz wypracowane w ciągu wielu lat standardy funkcjonowania pozwoliły jej zdobyć opinię firmy godnej zaufania i rzetelnego partnera. Działalność Składnicy Księgarskiej oparta jest na hurtowej i detalicznej sprzedaży książek we własnej sieci sprzedaży. Spółka specjalizuje się w literaturze dziecięcej, edukacyjnej, młodzieżowej i powszechnej. Swoją ofertę dobiera bardzo starannie stawiając przede wszystkim na wysoką jakość edytorską i merytoryczną oraz przystępność ceny. Dlatego też książki będące w wyłącznej dystrybucji Składnicy Księgarskiej cieszą się tak dużą popularnością. Obecnie spółka posiada trzy hurtownie księgarskie zlokalizowane w Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Perspektyw rozwoju spółka upatruje w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych, podwyższeniu standardu placówek handlowych oraz wprowadzaniu innowacyjnych technologii informatycznych. Zasady dotyczące uczestnictwa w aukcji sprzedaży udziałów spółek dostępne są w ogłoszeniu prywatyzacyjnym, umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/9905/Zaproszenie_do_wziecia_udzialu_w_aukcji_w_sprawie_nabycia_udzialow_spolek_Wydawn.html Opracowano na podstawie informacji MSP