Innowacje dla poligrafii
11 maj 2010 12:28

Innowacyjne rozwiązania dla poligrafii były tematem przewodnim konferencji, którą 7 maja br. zorganizowała w Warszawie firma Infosystems SA wspólnie z Kodak Polska – jej partnerem technologicznym i handlowym oraz - działającym w strukturach Infosystems SA - Departamentem Funduszy Europejskich. Seminarium w Warszawie, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, głównie przedstawicieli drukarń, rozpoczęło cykl spotkań, jakie zamierza zorganizować firma Infosystems SA w najbliższych miesiącach w dużych miastach Polski. „Zainteresowanie konferencją pokazuje, że coraz więcej właścicieli drukarń szuka innowacyjnych rozwiązań dla swoich przedsiębiorstw – mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. – Nasza firma nie tylko ma je w swojej ofercie, ale również, poprzez działalność doradczą w ramach Departamentu Funduszy Europejskich, wspiera przedsiębiorstwa poligraficzne w pozyskiwaniu środków na realizację nawet najbardziej ambitnych i innowacyjnych celów”. Konferencję „Innowacje dla poligrafii” rozpoczęło wystąpienie Mariusza Sosnowskiego, który omówił system informatyczny PrintManager.JDF usprawniający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane i wykonane specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning), JDF oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakości ISO. „Przepływ pracy i zarządzanie procesami w systemie PrintManager.JDF” to tytuł kolejnego wystąpienia M. Sosnowskiego, w którym wspólnie ze Zbigniewem Kołodziejem z firmy Infosystems omówił na przykładzie wspomnianego systemu zoptymalizowany i zautomatyzowany workflow oraz wprowadzanie standardów nowoczesnego zarządzania w drukarniach. Swapan Chaudhuri, dyrektor zarządzający Kodak Polska, zaprezentował innowacyjne rozwiązania firmy Kodak Polska, również te, które firma będzie prezentować podczas zbliżających się targów Ipex 2010: systemy inkjetowe (począwszy od nowej generacji głowic inkjetowych opartych na technologii Kodak Stream Inkjet, poprzez systemy Kodak VL2000 na systemach Kodak Prosper kończąc) oraz inne rozwiązania - Kodak Flexcel NX, Kodak NexPress SE, Kodak InSite Prepress Portal, Kodak InSite Storefront i InSite Variable Data Print. Wspomniał również o bezprocesowych płytach Kodaka. Kolejny blok tematyczny poświęcony był możliwościom finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w drukarniach przy wykorzystaniu dotacji unijnych. Pierwszy wykład poświęcono dotacjom unijnym na lata 2007-2013 i sposobom ich pozyskiwania (w zależności od rodzaju inwestycji oraz miejsca jej realizacji). Paweł Szarubka z Departamentu Funduszy Europejskich krótko przedstawił działalność departamentu oraz jego dotychczasowe sukcesy (ogólna kwota dotacji we wnioskach o dofinansowania unijne, które pomogła współtworzyć i opracować firma Infosystems SA, sięgnęła w ub.r. kwoty 100 mln złotych). Projekty, w których uczestniczy Infosystems SA, dotyczą zarówno informatyzacji drukarń, jak i połączenia projektów informatycznych z zakupem bardzo kapitałochłonnych środków produkcji. Prelegent wspomniał też o ogólnopolskim i regionalnym harmonogramie związanym z przyznawaniem dotacji unijnych, a także podał przykłady projektów, którym udało się pozyskać dotację. Analizę opłacalności i zwrotu z inwestycji w innowacyjne technologie w poligrafii współfinansowane ze środków UE na przykładzie konkretnej drukarni przeprowadził Tomasz Tuszyński, również reprezentujący Departament Funduszy Europejskich. Patronat honorowy nad konferencją objęła Polska Izba Druku. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems