Wyniki KBA po 1. kwartale 2010 roku
17 maj 2010 13:01

Firma KBA poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał br. W porównaniu z analogicznym okresem 2009, w 1. kwartale tego roku wartość zamówień zebranych przez całą grupę wzrosła o 43,2 proc. i osiągnęła 314,4 mln euro (przy 219,5 mln euro w 1. kwartale ub.r.). Dział maszyn zwojowych i specjalistycznych odnotował wzrost rzędu 43,1 proc., zaś dział maszyn arkuszowych 43,5 proc. Sprzedaż grupy w 1. kwartale br. wyniosła 209,8 mln euro i była o 4,7 proc. niższa od ubiegłorocznego wyniku (220,2 mln euro). Wpływ na taki stan rzeczy miał z jednej strony wzrost sprzedaży działu maszyn arkuszowych o 11,7 proc. (85,9 mln euro), z drugiej zaś – spadek sprzedaży działu maszyn zwojowych o 13,5 proc. (124 mln euro).
Pomimo wzrostu zysku brutto z 13,6 proc. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) do 21,7 proc., co było głównie efektem zabiegów związanych z obniżką kosztów, w 1. kwartale br. firma KBA odnotowała stratę operacyjną w wysokości 19,4 mln euro. Był to jednak lepszy wynik od -32,7 mln euro odnotowanych w 1. kwartale 2009. W ślad za niewielką stratą finansową rzędu 1,9 mln euro, wynik EBT wyniósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku -21,3 mln euro (w roku ubiegłym strata wyniosła 35,2 mln euro). Po uwzględnieniu podatków, strata netto wyniosła w tym okresie 20,2 mln euro (przy 33,2 mln euro przed rokiem). Poprawił się także poziom zysków z jednej akcji, który wzrósł z -2,03 euro do -1,23 euro.
Wartość wolnej gotówki wyniosła w 1. kwartale -43,4 mln euro, przy 13,5 mln w analogicznym okresie 2009. Spadła także wartość zasobów finansowych – z 76,1 mln euro na koniec grudnia do 38,8 mln euro na koniec marca. Ponieważ w porównaniu z końcówką roku wzrosła wartość zadłużenia w bankach (z 16,7 do 55,5 mln euro), dług finansowy netto KBA wyniósł po 1. kwartale 16,7 mln euro. Jest to poziom akceptowalny z punktu widzenia długoterminowych linii kredytowych, jakimi dysponuje KBA, i ma ulec stopniowej poprawie – wraz ze spodziewanym przypływem gotówki wynikającym ze wzrostu sprzedaży w 2. kwartale br. Współczynnik majątku własnego wyniósł w pierwszych trzech miesiącach br. 38 proc., będąc jednocześnie na dużo wyższym poziomie niż w całej branży. Na koniec marca 2010 firma KBA zatrudniała w sumie 6559 osób, o 410 mniej niż na koniec 2009 i o 1087 mniej niż przed rokiem. W związku z zapowiedziami ekspertów branżowych przewidujących skurczenie się światowego rynku o ok. 25 proc., KBA będzie kontynuować redukcję zatrudnienia aż do osiągnięcia zakładanego stanu 6000 pracowników. Przy spadku sprzedaży na rynku niemieckim o 22 proc. do poziomu 28,4 mln euro, poziom eksportu KBA w 1. kwartale br. wzrósł z 83,5 proc. do rekordowych 86,5 proc. Sprzedaż do pozostałych krajów Europy spadła w tym okresie z 81,1 mln euro do 58,4 mln euro, głównie z uwagi na słabszy popyt ze strony firm z Europy Wschodniej i Południowej. To spowodowało, że udział tej części kontynentu w całej sprzedaży KBA spadł do najniższego w historii poziomu 27,9 proc. Spadek ten został jednak zrekompensowany przez znaczący wzrost sprzedaży do Chin oraz krajów Azji i Pacyfiku. Sprzedaż do Ameryki Północnej wyniosła 15 proc. całej sprzedaży KBA, zaś udział krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej wyniósł 15,9 proc.
W ub.r. firma KBA była jedynym producentem maszyn drukujących, który osiągnął zysk i pomimo słabszego początku roku 2010, jej kierownictwo jest przekonane, że za sprawą procesów restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych wdrażanych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy założone na koniec br. wyniki zostaną zrealizowane.
Mówi Helge Hansen, prezes i CEO firmy KBA: Na koniec roku przewidujemy wyższą sprzedaż całej grupy i lepszy poziom zysku przed opodatkowaniem niż w roku 2009. Biorąc pod uwagę wyższy poziom zamówień w 2. kwartale, mamy dużą szansę na osiągnięcie założonych celów. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>