Nowy kocioł parowy w papierni Iggesund
20 maj 2010 12:44

Zarząd Holmen Group zadecydował o inwestycji 238 mln euro w nowy kocioł parowy w papierni Iggesund, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji sztandarowego produktu tej firmy - Invercote. Oprócz zakupu kotła plan inwestycyjny przewiduje także nabycie nowej turbiny oraz urządzenia umożliwiającego odzyskiwanie i spalanie gazów. „Inwestycja ta jest ważna ze względów strategicznych i strukturalnych. Pozwoli nam na większą oszczędność energii, zapewni samowystarczalność w zakresie poboru elektryczności oraz umożliwi stosowanie procesu całkowicie wolnego od paliw kopalnych i emisji pochodzących z nich związków” - mówi Staffan Jonsson, kierownik papierni. Budowa kotła parowego ma zająć blisko 2 lata. Przez pierwsze 6 miesięcy przy pracach zatrudnionych ma być około 100 osób, a następnie – przez kolejnych 18 – od 700 do 1000 pracowników budowlanych i specjalistów. Na podstawie informacji firmy Iggesund opracowała DA