Bezpłatne audyty lean manufacturing
10 cze 2010 10:51

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości otrzymały środki unijne na przeprowadzenie audytów technologicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Mają one na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez ocenę procesu produkcji (również pod kątem filozofii lean manufacturing), wskazanie słabych punktów organizacji oraz zaproponowanie metod eliminacji problemów. Nieodpłatne audyty będą prowadzone od 7 czerwca br. przez konsultantów AIP i IDP. Audyty składają się z trzech etapów: 1. obiektywnej oceny procesu produkcyjnego, utrzymania ruchu, zaopatrzenia, logistyki, dostaw materiału, kontroli jakości, umiejętności pracowników i zarządzania projektami 2. analizy wszystkich etapów produkcji i oceny potencjału do doskonalenia 3. przygotowania raportu z audytu z rekomendacją na temat możliwości wdrażania nowych technologii i rozwiązań „Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu jesteśmy w stanie zarekomendować działania które przyczynią się do zwiększenia stopnia wykorzystania parku maszynowego, zmniejszenia pracochłonności, poprawy jakości, obniżenia stanów magazynowych, skrócenia czasu trwania przezbrojeń oraz opracowania właściwych systemów wynagradzania pracowników” – mówi Tomasz Król, przewodniczący rady programowej IDP. Opracowano na podstawie informacji Instytutu Doskonalenia Produkcji