Zwolnienia grupowe w firmie QuadWinkowski
7 lip 2010 15:37

16 czerwca br. rozpoczął się proces konsolidacji zakładów QuadWinkowski (o którym już wcześniej informowaliśmy – red.). Jego istotą jest przeniesienie głównej części produkcyjnej z Piły do drukarni w Wyszkowie, co, jak zapewnia zarząd firmy, pozwoli na wzmocnienie jej wiodącej pozycji na europejskim rynku poligraficznym. Dzięki relokacji produkcji firma zwiększy swoją efektywność operacyjną i umożliwi oferowanie klientom poszerzonego zakresu usług w jednej lokalizacji. Z procesem konsolidacji związana jest konieczność redukcji zatrudnienia. Jej skala oraz dokładny przebieg ustalone zostały podczas spotkań negocjacyjnych, które oficjalnie zakończyły się w środę 7 lipca br. podpisaniem porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych. Stronami porozumienia są przedstawiciele związku zawodowego działającego na terenie pilskich drukarń oraz zarządu QuadWinkowski. „Negocjacje przebiegły w spokojnej i merytorycznej atmosferze - podkreślił Jakub Dyląg, wiceprezes zarządu QuadWinkowski. - Jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym pracownikom za okazane w tym okresie zrozumienie i utrzymanie jakości oraz terminowości produkcji na wysokim poziomie.” Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do końca bieżącego roku. Ustala ono m.in. zakres zwolnień grupowych, objęte nim grupy zawodowe oraz szczegóły odpraw i dodatkowych świadczeń na rzecz odchodzących pracowników. Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 710 pracowników zatrudnionych w obu pilskich zakładach i będą trwały w okresie od lipca do września br. Oferty relokacji do drukarni w Wyszkowie zostaną zaproponowane co najmniej 120 pracownikom, pod uwagę brane będą m.in. kompetencje i doświadczenie, a także rozwijanie przez pracodawcę tej sfery działalności, która będzie się wiązała z zadaniami wykonywanymi przez pracownika. Pracownikom, którzy nie będą mogli skorzystać z pakietu relokacyjnego, oprócz odpraw wynikających z kodeksu pracy firma zapewni również pakiet odpraw dodatkowych oraz profesjonalny program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy. Zostanie on uruchomiony 12 lipca i przeprowadzi go zewnętrzna firma specjalizująca się w tego typu projektach. Jej konsultanci będą pomagać w tworzeniu CV, listów motywacyjnych, poruszaniu się po rynku pracy, prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych itp. „Wierzymy, że wsparcie udzielone odchodzącym pracownikom pozwoli im lepiej odnaleźć się na rynku pracy” - podsumował Jakub Dyląg. Opracowano na podstawie informacji firmy QuadWinkowski