Budżetowanie i kontroling w drukarni
12 sie 2010 09:30

Firma Infosystems SA wprowadza do swojej oferty rozwiązanie Business Analyser.JDF, którego rolą jest gromadzenie w centralnej hurtowni danych drukarni informacji zebranych z różnych systemów, arkuszy kalkulacyjnych oraz bezpośrednio z maszyn. Dzięki temu drukarnia może uzyskać nowe i bardzo skuteczne narzędzie do wykorzystania we współczesnej walce konkurencyjnej na rynku opakowaniowym i poligraficznym, bez konieczności dokonywania wymiany swoich dotychczasowych systemów, programów i arkuszy kalkulacyjnych. „W okresie postępującej globalizacji gospodarki i dynamicznego rozwoju technologicznego wiedza oraz informacja okazały się kluczowymi czynnikami sukcesu, odbierając pałeczkę pierwszeństwa klasycznym czynnikom produkcyjnym takim jak maszyny i kapitał”– mówi Krzysztof Łukaszewicz, dyrektor handlowy firmy Infosystems SA. System BusinessAnalyser.JDF należy do rozwiązań klasy Business Intelligence, stworzonych specjalnie dla potrzeb przemysłu poligraficznego i opakowaniowego. Może współpracować z różnymi programami kalkulacyjnymi, finansowo-księgowymi, kadrowymi, płacowymi, systemami MIS lub ERP, arkuszami kalkulacyjnymi, a także maszynami, którymi dysponuje drukarnia. Koncepcja centralnej hurtowni danych jest realizowana w systemie za sprawą przygotowanych konektorów danych, umożliwiających pobieranie do hurtowni informacji z najróżniejszych źródeł. BusinessAnalyser zadebiutował na targach drupa 2008 jako integralny moduł systemu PrintManager.JDF. W ciągu dwóch lat jego zakres funkcjonalny rozrósł się tak, że obecnie jest oferowany jako niezależny system, który potrafi pobierać dane z różnych źródeł. „System stanowi doskonałe uzupełnienie dla programów kalkulacyjnych lub prostych systemów MIS wykorzystywanych w drukarniach” – podkreśla Krzysztof Łukaszewicz. Wynikiem zastosowania tego systemu w danym przedsiębiorstwie jest wprowadzenie w nim modelu decyzyjnego opartego na analizie konkretnych danych operacyjnych. BusinessAnalyser.JDF pozwala na sporządzanie analiz przy uwzględnieniu dowolnych okresów czasowych oraz poszczególnych centrów kosztów (działy, maszyny, gniazda robocze). Zastosowane w nim kostki analityczne OLAP pozwalają na wyświetlanie i analizowanie danych z różnych punktów widzenia. System umożliwia także konfigurację raportów według własnych potrzeb. Jego zastosowanie sprawia, że możliwe staje się również zdefiniowanie i śledzenie tzw. kluczowych wskaźników wydajności w danym przedsiębiorstwie. Dla drukarń, w których wymiana danych z maszynami opiera się na formacie JDF, istotny jest fakt, że to narzędzie jest całkowicie kompatybilne ze standardem wypracowanym przez konsorcjum CIP4 (Infosystems SA jest członkiem tej organizacji). Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems SA