Apel do drukarzy, księgarzy oraz wszystkich miłośników słowa drukowanego
19 sie 2010 12:57

W bieżącym roku przypada 30. rocznica utworzenia Muzeum Drukarstwa Warszawskiego jako oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W 2009 roku, dzięki odbudowie historycznych obiektów architektonicznych, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nową siedzibę przy ulicy Marszałkowskiej 3/5, w budynku należącym niegdyś do drukarni „Życia Warszawy”, o znacznej powierzchni liczącej ok. 1000 m2. Nadarza się więc niepowtarzalna szansa powiększenia zbiorów dokumentujących ponad 500-letni rozwój sztuki drukarskiej, będącej nadal niekwestionowaną podstawą produkcji oraz upowszechniania prasy i książki. Jako absolwenci Warszawskiej Szkoły Poligraficznej i długoletni towarzysze sztuki drukarskiej stworzyliśmy Grono Przyjaciół Muzeum Drukarstwa, którego podstawowym dążeniem jest powiększanie zasobów muzealnych oraz ocalenie od zapomnienia bogatego dorobku warszawskiego drukarstwa, związanego z rozwojem Warszawy jako stolicy Rzeczypospolitej. W obszernych pomieszczeniach wystawowych Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zamierza nie tylko eksponować wartościowe zbiory, lecz także prowadzić pokazy odtwarzające tradycyjne technologie drukarskie dla miłośników książki i sztuki drukarskiej. Zwracamy się z apelem do absolwentów Warszawskiego Technikum Poligraficznego, właścicieli drukarń, pracowników poligrafii, prywatnych kolekcjonerów oraz absolwentów szkół księgarskich i artystycznych o zgłaszanie do Muzeum Drukarstwa Warszawskiego inicjatyw dotyczących przekazania maszyn poligraficznych i urządzeń technicznych oraz pamiątek archiwalno-akcydensowych jako darów do ekspozycji muzealnej. Zgłoszenia telefoniczne lub elektroniczne prosimy kierować do Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (tel. 22 620 60 42; e-mail: muzeum drukarstwa@mhw.pl). Z upoważnienia Grona Przyjaciół Muzeum Drukarstwa Warszawskiego: Tomasz Rek i Jerzy Kozłowski