Zarządzanie drukarnią tematem Poligraficznych Konfrontacji
26 sie 2010 09:47

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii (organizator Poligraficznych Konfrontacji) zaprasza 23 września w godz. od 9.50 do ok.16.00 na Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85 w Warszawie. Tematem 20. edycji imprezy będzie zarządzanie drukarnią. Celem organizatorów jest umożliwienie kontaktu z przedstawicielami wiodących firm oferujących takie oprogramowanie, a także sprowokowanie dyskusji na temat różnych podejść do zagadnień związanych z wprowadzaniem oprogramowania do zarządzania w drukarniach (zakładach poligraficznych). Wykładowcami będą przedstawiciele firm: - Mariusz Kierczka - Acreo Sp. z o.o. - Jarosław Leszczyński - Elisoft - Maciej Ściesiński - Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. – system Sistrade Print. Temat: Elastyczność systemów zarządzania w przemyśle poligraficznym - Piotr Bogusz - Heidelberg SA - system Print Prinance - Krzysztof Łukaszewicz - Infosystems SA – Printmanager.JDF - Bogusław Lichoński - Media Center. Oprogramowanie dla drukarni (zintegrowany  system  zarządzania Graphisoft Integrale  (MIS), system analityczno-biznesowy  Spinaker, system  obsługi  przygotowalni  PuzzleFlow  oraz  system zarządzania  dla  drukarń  opakowań  z tektury falistej EmaPack  (MIS/ERP). - Marcin Skibiński – Neosystem.pl. Precyzyjne kalkulowanie kosztów produkcji na etapie przygotowywania oferty oraz o monitorowaniu produkcji w kontekście „pilnowania" skalkulowanych kosztów. - Adrian Steciuk  - PROFIS Business Software. Wdrażane programy to: PROFIS  Poligrafia oraz Comarch Opt!ma. Prezentacja „Od oferty do bilansu – zintegrowany system zarządzania w firmie poligraficznej", wspólna z firmą-partnerem Comarch SA. Wykład wstępny poprowadzi prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin, Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Omówi w nim następujące zagadnienia: 1. Idea i etapy procesów produkcji poligraficznej w oparciu o działanie nowoczesnego wydawnictwa. 2. Istota i działanie wydawnictw rozproszonych w oparciu o uwarunkowania technologiczne rynku. 3. Systemy kontroli prac w przedsiębiorstwie – workflow management.     Przepływ prac w rozproszonej produkcji poligraficznej (RPP). 4. Rola Print Managera w poszczególnych etapach produkcji poligraficznej. 5. Przegląd i porównanie informatycznych systemów zarządzania nowoczesnej produkcji poligraficznej. 6. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym oparte o format JDF. 7. Kontrola jakości procesów poligraficznych w oparciu o Total Quality Management. 8. Rola Internetu w poligrafii jako wynik wymagań stawianych przez rynek. 9. Modele sieci produkcyjnej w poligraficznym procesie produkcyjnym. 10. Problem i kryteria oceny skuteczności procesu produkcyjnego na przykładzie produkcji poligraficznej. Głos zabiorą też przedstawiciele drukarń, w których takie oprogramowanie wdrożono. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www.absolwencipoligrafii.org Osobom zapisanym zostanie wysłany szczegółowy harmonogram (ok. 4 dni wcześniej) oraz plan dojazdu. Koszt uczestnictwa (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 300,00 zł za osobę. Przy zgłoszeniu do 7 września - cena promocyjna: 250 zł. Specjalna cena dla członków SAIP PW: 220 zł. Wpłaty (do 21 września, kwoty wg dnia rejestracji) dla: Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW Warszawa, ul. Konwiktorska 2. Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422. „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Konfrontacji. Opracowano na podstawie informacji SAIP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>