Nowoczesne rozwiązania technologiczne w ABA Papier Group
14 paź 2010 09:24

Z początkiem roku 2010 zamknął się pierwszy z projektów obejmujących działania inwestycyjne w drukarni ABA Papier Group. Rozłożone w czasie, na przestrzeni kilku miesięcy, z wykorzystaniem unijnych środków z puli Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego inwestycje skierowane były na rozwój innowacyjności i konkurencyjności drukarni nie tyko w obrębie regionu, ale i w skali całego kraju. Wraz z integratorem systemów na rynku poligraficznym – firmą Reprograf SA - ABA Papier Group dokonało analizy własnych możliwości, potrzeb oraz oczekiwań co do przyszłych planów rozwojowych całego przedsiębiorstwa. Liczne spotkania, prezentacje, dyskusje zaowocowały konkretnymi propozycjami rozwiązań na najbliższe lata. Ważnym czynnikiem motywującym, a jednocześnie będącym jednym z motorów napędowych całości przedsięwzięcia w określonych ramach czasowych był Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.1.3.„Inwestycje MSP w nowe technologie”. Zakończona inwestycja wprowadziła najnowocześniejszą technologię do działu prepress. Podstawą tego działania jest pełne przejście na cyfrowy model przetwarzania danych i produkcji elementów składowych, jakimi są formy drukowe. Drukarnia zdecydowała się na produkty japońskiego producenta urządzeń poligraficznych Screen. W pełni automatyczny system CtP, oparty na naświetlarce PTR 4300 S wyposażony w perforacje oraz elementy sterowania i przepływu danych workflow - Trueflow pozwalają na integrację cyfrowych składowych zarządzania drukarnią, a także dają możliwości otwarcia na nowe wyzwania stawiane przez zleceniodawców. Za zgodność kolorystyczną oraz zapewnienie działań w ramach określonych standardów odpowiedzialny jest system EFI Colorproof XF wyposażony w niezbędne przyrządy kontrolno-pomiarowe. Obecnie zarząd ABA Papier Group prowadzi zaawansowane działania w dwóch kolejnych projektach inwestycyjnych. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf