Obchody 200. rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda
14 paź 2010 11:00

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Polska Izba Książki, Polska Izba Druku oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zapraszają do udziału w obchodach jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda, które pod patronatem honorowym Ewy Malinowskiej-Grupińskiej – przewodniczącej Rady m.st. Warszawy odbędą się 26 października 2010 roku w Warszawie. W programie przewidziano: o godzinie 11 - nadanie nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” skwerowi pomiędzy ulicami Mariensztat a Sowią oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jubilatowi z udziałem władz miasta; o godzinie 12 - konferencja „Samuel Orgelbrand (1810-1868)” w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW przy ul. Nowy Świat 69 (3. piętro). Program konferencji: g. 12.00 Otwarcie konferencji – Dariusz Kuźmina, dyrektor IINSB g. 12.10 Jacek Puchalski: Samuel Orgelbrand. Życie i działalność g. 12.45 Lunch g. 13.45 Olga Zienkiewicz: Encyklopedia Powszechna i Talmud Babiloński – pomnikowe edycje Samuela Orgelbranda g. 14.15 Stefan Lewandowski: Samuel Orgelbrand a współcześni poligrafowie warszawscy g. 14.45 Andrzej Tomaszewski: Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek Samuela Orgelbranda i Synów g. 15.15 Michał T. Horoszewicz: Orgelbrandiana w Muzeum Drukarstwa g. 16.00 Zakończenie konferencji i obchodów jubileuszu Samuela Orgelbranda Współpraca: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. W uroczystościach zapowiedzieli swój udział: władze m. st. Warszawy, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z rynkiem książki oraz potomkowie rodziny Samuela Orgelbranda. Więcej informacji udziela Krzysztof Kaleta, przewodniczący komitetu uczczenia pamięci Samuela Orgelbranda: tel. 500-370-511, mailto:kabekal@poczta.onet.pl Poligrafika jest jednym z patronów medialnych obchodów. Opracowano na podstawie informacji organizatorów