Nowa linia do oprawy zeszytowej
22 paź 2010 11:23

Podczas niedawnych Dni Otwartych firmy Müller Martini w szwajcarskim Oftringen po raz pierwszy zaprezentowano nową wysokowydajną linię do oprawy zeszytowej Tempo 220, oferującą prędkość 22 tys. taktów/h. Nowa technika zastosowana w taśmowcu Tempo 220 umożliwia generowanie niższych kosztów przetwarzania produktu i dystrybucji energii. W urządzeniu tym procesy nakładania produktu i dostawy sprężonego powietrza są automatycznie wyłączane z chwilą zatrzymania maszyny oraz wznawiane w momencie jej ponownego uruchomienia. Co więcej, sprężone powietrze jest dystrybuowane z centralnego punktu urządzenia wyłącznie do tych samonakładaków, które znajdują się w użyciu. Dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych obwodów dostarczających powietrze do strefy łańcucha zbierającego i samonakładaków jego nadmuch może zostać uruchamiany w trybie „na żądanie” w odpowiednim miejscu maszyny. Nowy taśmowiec jest wyposażony w wiele innowacji technologicznych, m.in. program asystujący przy wprowadzaniu parametrów, co wpływa na skrócenie czasu narządzania maszyny zredukowanego do zaledwie siedmiu kroków. W taśmowcu Tempo 220 znalazł też zastosowanie w pełni zautomatyzowany system nastawy Amrys (Automatic Make Ready System), pozwalający na szybkie i automatyczne wprowadzanie parametrów zlecenia dla dokonania nastawy samonakładaka, agregatu szyjącego, trójnoża i urządzenia odbierającego (stackera). Poszczególne elementy linii są ustawiane zgodnie z wymaganym formatem i synchronizowane ze sobą, co sprawia, że cały taśmowiec jest nastawiany i przygotowywany do produkcji w możliwie najkrótszym czasie. Na jeszcze większą prostotę systemu pod względem nastawy i obsługi wpływają intuicyjny ekran dotykowy i lokalne jednostki umożliwiające obsługę urządzenia z jego różnych punktów. Korekta ustawień urządzenia może się odbywać podczas jego pracy, w trybie on-the-fly. Format produktu może być mierzony za pomocą specjalnego urządzenia do pomiaru składek, a jego wyniki są przesyłane do programu asystującego przy ustawianiu parametrów produkcyjnych za pomocą jednego przycisku. Linia Tempo 220 została wyposażona w wąski łańcuch zbierający. Jego profil poprawia stabilność składek podczas transportu. Rolki przyspieszające ruch składek w kierunku zgodnym z ruchem łańcucha zbierającego - zainstalowane w samonakładaku - zapewniają, że cała linia szybciej osiąga optymalną prędkość produkcyjną. Modułowa konstrukcja systemu przekłada się na wysoką elastyczność i – jak twierdzi producent – niemal nieograniczone możliwości rozbudowy. Elastyczne rozwiązania w zakresie wkładkowania, adresowania, paletyzacji i oprawy selektywnej mogą zostać zintegrowane w ramach jednego systemu; dodatkową funkcjonalność – dodawanie kart do gotowych produktów – zapewnia mobilny aplikator, instalowany w dowolnym miejscu pomiędzy samonakładakami składek. Dzięki systemowi monitorowania procesu produkcyjnego Tempo 220 – jak zapewnia producent – oferuje najwyższą jakość zszywania i kompletność finalnego produktu przy znacznej redukcji generowanych odpadów. Urządzenie może być też włączone w cyfrowy workflow za pomocą stworzonego przez Müller Martini systemu Connex. Wchodzący w jego skład nowy modułConnex Information System zapisuje bieżące dane produkcyjne i wyświetla je na monitorze komputera PC, ekranie wielkoformatowym bądź przesyła na wyższy poziom systemu. Nowy pakiet usług serwisowych oferowanych pod nazwą MMRemote ma w założeniach producenta zapewnić najwyższą niezawodność jego urządzeń. Również w przypadku Tempo 220 firma wprowadziła możliwość zdalnej diagnostyki. Jak zapewnia Müller Martini, posiadając bezpośrednie łącze internetowe z firmą, użytkownicy jej rozwiązań mogą w nagłych przypadkach zredukować czas przestoju nawet o 50 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini