OZGraf tylko z Kompapem?
26 lis 2010 14:53

Na portalu Gazety Giełdy „Parkiet” można przeczytać, że spółka Kompap otrzymała wyłączność negocjacyjną na zakup Olsztyńskich Zakładów Graficznych. Na rozmowy ma czas do 20 grudnia. „Wyłączność oznacza, że jesteśmy o krok bliżej przejęcia. Negocjacje odbędą się szybko, bo już dziś (26 listopada – red.). Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu na naszą korzyść” – mówi Waldemar Lipka, prezes Kompapu i dodaje, że ewentualne przejęcie będzie finansowane ze środków własnych i z kredytu. Na ten cel przeznaczone zostaną m.in. pieniądze pochodzące ze sprzedaży akcji wydawnictwa Muza. Ponieważ Kompapowi nie udało się przejąć nad nim kontroli, regularnie sprzedawał akcje uzyskując – jak informuje prezes Lipka - co najmniej 20 proc. zysk. W 2009 r. OZGraf osiągnął wysokość sprzedaży 42,7 mln zł i 74 tys. zł zysku netto. W tym samym czasie sprzedaż Kompapu wyniosła 19,9 mln zł, a zysk netto 66 tys. zł. Po trzech kwartałach tego roku Kompap ma 9,2 mln zł sprzedaży i 1 mln zł straty netto. Opracowano na podstawie www.parkiet.com