Polska fabryka UPM Raflatac z certyfikatami ISO 14001, PEFC i FSC
1 gru 2010 11:29

Firma UPM Raflatac otrzymała certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 dla swojego zakładu produkcji materiałów etykietowych w Polsce. Uzyskanie certyfikatu stanowi znaczący krok naprzód w kierunku realizacji jednego z głównych globalnych celów firmy: opracowania systemów zarządzania środowiskowego (EMS) działających zgodnie z wiodącymi międzynarodowi normami dla wszystkich jednostek produkcyjnych na świecie. Oprócz certyfikatu ISO 14001 fabryka we Wrocławiu uzyskała także certyfikaty kontroli pochodzenia produktu PEFC i FSC. Ich posiadanie gwarantuje, że celuloza używana w procesie produkcji papieru pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. „Certyfikaty świadczą o tym, jak bardzo czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne - mówi Marta Małasiewicz, kierownik ds. bhp i ochrony środowiska w firmie UPM Raflatac Polska. - Nasi klienci wiedzą, że aktywnie staramy się zminimalizować wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne. Przejawia się to w doborze surowców, ograniczaniu zanieczyszczeń oraz wysokiej energooszczędności zakładu”. Certyfikacja ISO 14001 obejmuje produkcję oraz cięcie papierowych i foliowych materiałów etykietowych. Zakład produkcyjny będzie co roku kontrolowany, co ma zapewniać osiąganie wyznaczonych celów i stałe doskonalenie w dziedzinie ochrony środowiska. Certyfikacja ISO 14001 wymaga od organizacji, aby zostały określone oraz były stale kontrolowane aspekty środowiskowe i wpływ działalności firmy na środowisko, aby firma stale udoskonalała zarządzanie środowiskowe, a także wdrażała usystematyzowane procedury wyznaczania celów i pomiaru ich realizacji. Certyfikat jest przyznawany przez organizację British Standards Institution (BSI). Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac Polska