Henryk Derejczyk prezesem Arctic Paper Kostrzyn
28 gru 2010 11:09

Z dniem 1 grudnia 2010 rada nadzorcza Arctic Paper Kostrzyn SA powołała Henryka Derejczyka na stanowisko prezesa zarządu Arctic Paper Kostrzyn SA. Henryk Derejczyk jest związany z kostrzyńską papiernią od 12 lat. Pełnił funkcje dyrektora personalno-administracyjnego i wiceprezesa zarządu, a ostatnio – od maja 2010 – pełnił obowiązki prezesa zarządu. Opracowano na podstawie biuletynu „Kormoran” z grudnia 2010