Dorota Pietkiewicz nie kieruje już DNT
12 sty 2011 15:27

29 grudnia ub.r. Dorota Pietkiewicz została odwołana z funkcji dyrektora Drukarni Naukowo-Technicznej Oddz. PAP w Warszawie, którą pełniła od 24 lutego 2010. Zastąpiła na tym stanowisku Andrzeja Janickiego, który został prezesem i udziałowcem Drukarni Wydawniczej im. W. L. Anczyca w Krakowie. Obecnie obowiązki dyrektora DNT Oddz. PAP pełni Małgorzata Woźniakowska, wicedyrektor ds. handlowych. Dorota Pietkiewicz jest absolwentką Instytutu Poligrafii PW oraz studiów podyplomowych z zarządzania na SGH, posiada dyplomy MBA i GFKM. Pracowała m.in. w drukarni Elanders Polska jako dyrektor handlowy oraz w PWPW jako dyrektor Pionu Produkcji Druków Zabezpieczonych, pełniła też funkcję doradcy zarządu WSiP. Oprac. IZ