Kłopoty firmy Shinohara
17 sty 2011 09:53

Firma Shinohara poinformowała o rozpoczęciu procesu naprawczego (Civil Rehabilitation Act) zgodnie z prawem chroniącym przed upadłością. Celem działań jest restrukturyzacja i ożywienie korporacji. Civil Rehabilitation Act to proces prawny mający na celu odbudowę korporacji od wewnątrz. Prawo ustanowiono na podstawie Rozdziału 11. - ochrona przed bankructwem w Stanach Zjednoczonych. Przystąpienie do działań naprawczych ma doprowadzić do rehabilitacji dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poprzez sformułowanie planów, na które zezwolili wierzyciele, i potwierdzenie ich przez sąd w celu odpowiedniej koordynacji stosunków prawnych wynikających z prawa cywilnego pomiędzy dłużnikami i ich wierzycielami. Jednym z punktów tego prawa jest „Dłużnik będący posiadaczem”. Dłużnik nie musi wyznaczyć pełnomocnika zajmującego się reorganizacją, ale może sam kierować działaniami naprawczymi. W swoim oświadczeniu Mikio Shinohara, prezes firmy, poinformował, że korporacja wciąż będzie produkować i sprzedawać swoje produkty, tak jak dotychczas. Firma nadal będzie też wprowadzać najlepsze technologie i świadczyć usługi na wysokim poziomie. Co więcej, prezes zagwarantował dostawy części zamiennych oraz serwis dla wszystkich użytkowników maszyn Shinohara i zapewnił, że zrobi wszystko, aby odrodzić korporację. Na podstawie informacji firmy Shinohara opracowała DA