Dyrektor finansowy manroland Polska awansował
18 sty 2011 14:42

Jesienią ub.r. Tomasz Kuśnierz – dyrektor finansowy oraz prokurent firmy manroland Polska został dodatkowo kontrolerem finansowym w strukturach Grupy manroland na region CEE ( Europa Centralna i Wschodnia). Do jego nowych obowiązków należy nadzór nad finansami i inwestycjami w spółkach w wymienionym regionie. Objęcie tego ważnego stanowiska w strukturach grupy manroland jest także wyróżnieniem za bardzo dobre zarządzanie finansami firmy w Polsce oraz realizację długoterminowych celów spółki. Tomasz Kuśnierz (38 lat, żonaty, 3 dzieci) studiował księgowość na National-Louis University w Chicago, otrzymał tytuł MBA na Benedictine University w Chicago na kierunku Zarządzanie Operacjami. Pracę w koncernie rozpoczął ponad 10 lat temu jako analityk finansowy w manroland USA; od 2005 roku związany z manroland Polska. Opracowano na podstawie informacji firmy manroland Polska