PrintManager.JDF w drukarni Unidruk
3 mar 2011 14:26

Istniejąca od 1993 roku krakowska drukarnia Unidruk powiększyła w ostatnich latach park maszynowy zarówno o nowe maszyny offsetowe (obecnie w drukarni pracuje ich 8), jak i cyfrowe (w Unidruku pracują 2 takie maszyny), zainwestowała także w sprzęt do introligatorni (posiada ponad 50 maszyn introligatorskich) oraz we własną przygotowalnię. Zasadniczą zmianą był także wprowadzony kilka lat temu sposób pozyskiwania klientów głównie przez Internet, co sprawiło, że obecnie Unidruk obsługuje ponad 1000 firm z całej Polski, a strony internetowe firmy - odpowiednio pozycjonowane - odwiedza dziennie ok. 2000 osób, co wiąże się z wykonywaniem mnóstwa internetowych kalkulacji każdego dnia. Dlatego właściciel Unidruku myślał o narzędziu, które pozwoli na sprawne zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Po wielomiesięcznych porównaniach różnych systemów zdecydował się na PrintManager.JDF firmy Infosystems SA. Korzyści wynikające z tej inwestycji będą widoczne na każdym etapie produkcji począwszy od nawiązania kontaktu drukarni z klientem. Moduł CRM w systemie PrintManager.JDF umożliwia bowiem sprawne zarządzanie bazą klientów, rejestrację i archiwizację w postaci cyfrowej wszystkich kontaktów z kontrahentami oraz wszelkich dokumentów. System umożliwi też bardziej precyzyjną kalkulację zleceń, możliwa będzie również precyzyjna i wiarygodna kontrola wydajności maszyn i pracy ponad 60 osób zatrudnionych w drukarni. Dzięki systemowi PrintManager.JDF możliwe jest też kontrolowanie stopnia zaawansowania procesu produkcyjnego, a odpowiednie aplikacje usprawniają planowanie produkcji i umożliwiają generowanie raportów produkcyjnych oraz magazynowych. System w dużym stopniu ma również usprawnić logistykę. Firma Infosystems SA zapewniła drukarni Unidruk także doradztwo organizacyjne, umożliwiające znaczne ograniczenie kosztów i poprawę organizacji pracy, oraz pomoc w pozyskaniu dofinansowania na tę inwestycję. „Mamy nadzieję, że wdrożenie, które zakończy się w drugim półroczu, pozwoli jeszcze lepiej i rzetelniej obsługiwać naszych klientów, co przełoży się na dalsze polepszanie wizerunku firmy i kształtowanie jej marki. Chcemy, by otrzymanie nowych danych i wskaźników przyczyniło się również do zwiększenia wydajności firmy i pomogło wskazać ewentualne newralgiczne punkty funkcjonowania przedsiębiorstwa – mówi Artur Kruczek, właściciel firmy Unidruk. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems