Agfa wspiera kształcenie kadr dla poligrafii
11 mar 2011 12:18

Polski oddział firmy Agfa Graphics zintensyfikował współpracę z dwoma warszawskimi ośrodkami kształcącymi przyszłych poligrafów: Zakładem Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii działającego w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zespołem Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pokłosiem tego są m.in. spotkania z kadrą nauczycielską i akademicką, uczniami i studentami odbywające się w obu placówkach oraz w siedzibie firmy. Przyszli poligrafowie mogą również poznawać rozwiązania Agfa Graphics w praktyce – pracownia warszawskiego Zespołu Szkół Poligraficznych została wyposażona w kompletny system CtP, a laboratorium Politechniki Warszawskiej wkrótce wzbogaci się o najnowszy system produkcyjny :Apogee Prepress 7. Warto przypomnieć, że od niemal dwóch lat warszawski ZSP dysponuje systemem do produkcji bezodczynnikowych płyt :Azura TS bazującym na naświetlarce :Acento E. Mówi Krzysztof Sadziński, presales manager w firmie Agfa Graphics, koordynujący projekt współpracy z obiema placówkami: „Nasze kontakty z Instytutem Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, czyli dawnym Instytutem Poligrafii, oraz Zespołem Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego sięgają wielu lat. Jednak w ostatnim czasie postanowiliśmy zacieśnić współpracę z obiema placówkami, przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro kształconych tam kadr poligraficznych. Uważamy za niezwykle ważne, aby zarówno uczniowie szkoły średniej, jak i studenci mieli na bieżąco kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.” Pierwszym owocem współpracy z Instytutem Mechaniki i Poligrafii było spotkanie z kadrą akademicką i studentami, które odbyło się w jego siedzibie pod koniec lutego. Krzysztof Sadziński przedstawił na nim najważniejsze informacje na temat ostatnich rozwiązań Agfa Graphics w zakresie oprogramowania workflow. Demonstrował też „na żywo” działanie software’owych rozwiązań Agfa Graphics w środowisku wirtualnym. Mówi Leszek Markowski z Instytutu Mechaniki i Poligrafii: „Podjęte ostatnio rozmowy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy z firmą Agfa Graphics stwarzają nadzieję, że dzięki instalacji serwera i oprogramowania :Apogee zagości ona dłużej w murach instytutu. Obok innych poważnych dostawców sprzętu i oprogramowania dla rynku poligraficznego, Agfa Graphics to kolejna firma, która pragnie zainwestować w wyposażenie nowych laboratoriów naszej uczelni. To godne naśladowania działanie stwarza obustronne korzyści. Z jednej strony umożliwia bezpośredni kontakt studentów z najnowszymi technologiami, z drugiej strony, jest najlepszą metodą popularyzacji danej marki wśród przyszłej kadry zarządzającej.” Marzec przynosi szereg spotkań przedstawicieli Agfa Graphics z kadrą nauczycielską i uczniami warszawskiego Zespołu Szkół Poligraficznych. Imprezy, organizowane w formie Dni Otwartych, mają na celu zaprezentowanie firmy Agfa Graphics i jej działalności. Mówi Anna Małyska, reprezentująca kadrę nauczycielską ZSP: „Projekt ten zakłada wizyty trzech grup uczniowskich w warszawskiej siedzibie Agfa Graphics Sp. z o.o. Podczas spotkań naszym uczniom zostaną zaprezentowane najważniejsze informacje nt. cyklu produkcji drukarskiej w technice offsetu, stosowanego w niej sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem naświetlarek CtP), materiałów (płyt i chemia do nich) oraz prepressu elektronicznego. To kolejny etap naszej współpracy, uwzględniającej też m.in. regularne spotkania na szczeblu dyrektorów, wykłady i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, a także użyczenie sprzętu CtP, oprogramowania oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych Agfa Graphics.” Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics Sp. z o.o.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>