Stora Enso jedną z najbardziej etycznych firm świata
24 mar 2011 15:59

Instytut Ethisphere uznał koncern Stora Enso za jedno z najbardziej etycznie działających przedsiębiorstw roku 2011. Tworzony przez tę instytucję ranking World’s Most Ethical (WME) Companies uwzględnia firmy będące liderami w zakresie etyki biznesowej, zgodności działań i odpowiedzialności korporacyjnej w kwestiach społecznych. Skandynawski koncern znalazł się na tej liście już po raz czwarty z rzędu. „Ponieważ firmy podejmują coraz więcej działań mających na celu zachowanie ich przewagi konkurencyjnej, współczesna definicja etyki biznesowej sprowadza się do lepszego prowadzenia interesów, zaś lepszy interes oznacza lepsze wyniki finansowe. Stora Enso przywiązuje ogromną wagę do dobrych praktyk, jakie mają wpływ na reputację marki, która koniec końców jest największą wartością dla każdej korporacji – mówi Alex Brigham, dyrektor wykonawczy Instytutu Ethisphere. – Co roku w konkursie World’s Most Ethical Companies bierze udział coraz większa liczba przedsiębiorstw. Ten rok nie był wyjątkiem – odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń ze strony firm ubiegających się o to prestiżowe wyróżnienie.” W rankingu WME branych jest pod uwagę szereg kryteriów działania firmy zgłaszającej swoją kandydaturę. Są wśród nich: przegląd kodów etycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, ewentualnych sporów prowadzonych przez nią oraz naruszeń regulaminowych; ocena dokonywanych przez firmę inwestycji w innowacyjne rozwiązania i działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju; wdrażanie działań mających na celu poprawę korporacyjnych stosunków międzyludzkich; wnikliwa ocena nominacji zgłaszanych przez przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, ekspertów przemysłowych dostawców i klientów. Wśród innych przedsiębiorstw, które znalazły się na tegorocznej liście WME, można wymienić m.in.: American Express, eBay, Ford Motor Company, Adidas, Starbucks, PepsiCo i Xerox Corporation. Więcej informacji na temat metodologii stosowanej przy tworzeniu rankingu oraz pełną listę firm wyróżnionych w konkursie World’s Most Ethical Companies za rok 2011 można znaleźć na stronie http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso