Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za rok 2010
31 mar 2011 15:38

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2010 rok. Przychody całej grupy wzrosły w nim o 7 proc. do poziomu 2,948 mld euro, zaś zysk EBIT wyniósł 266 mln euro, co stanowi 9 proc. przychodów. Agfa-Gevaert zamknęła ubiegły rok z zyskiem netto w wysokości 105 mln euro, a jej dług finansowy netto obniżył się w sposób znaczący do 161 mln euro. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły w ubiegłym roku o 16,7 proc. (12,2 proc. przy uwzględnieniu różnic kursowych) i osiągnęły poziom 1,565 mld euro. W pierwszej połowie roku odnotowany został znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży systemów prepress. W drugiej połowie roku na sprzedaż w zakresie prepress znacząco wpłynęło przejęcie Harold M. Pitman Company, jak również powołanie do życia spółki joint-venture Agfa Graphics Asia. W segmencie przemysłowego druku inkjetowego znaczący wzrost przychodów to głównie efekt rosnącej sprzedaży sprzętu i wykorzystywanych do niego atramentów. Na wpływ przychodów Agfa Graphics w ub.r. złożyła się przede wszystkim sprzedaż zrealizowana w USA i na rynkach rozwijających się. W większości krajów europejskich powrót do koniunktury przebiegał wolniej niż w pozostałej części świata. W wyniku wyższej sprzedaży, wdrożenia programów oszczędnościowych i korzystnej sytuacji na rynku surowcowym, marża zysku brutto Agfa Graphics zwiększyła się do 30,9 proc. (z poziomu 28 proc. w roku 2009). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w ub.r. 177,1 mln euro (11,3 proc. sprzedaży). Zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zwiększył się w sposób znaczący – do poziomu 134,5 mln euro i stanowił 8,6 proc. sprzedaży. Koncern Agfa-Gevaert podtrzymuje swoje prognozy, jakie znalazły się w komentarzu do wstępnych wyników finansowych ogłoszonych w lutym br. W minionym roku grupa w ograniczony sposób odczuła efekty wzrostu na rynkach surowcowych. Już od 1. kwartału 2011 wzrost ten będzie bardziej odczuwalny i wpłynie na osiągane marże. Oczekuje się, że efekty wzrostu cen produktów filmowych Agfa-Gevaert będą zauważalne dopiero w 2. połowie roku. Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach surowcowych, w prognozie średniookresowej kierownictwo Agfa-Gevaert zakłada osiągnięcie założonego zysku EBIT. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>