W poszukiwaniu odpowiedniej formy (książki)
1 kwi 2011 11:24

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje doroczną międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Książka. Dokument. Informacja”. Konferencja pt. „W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką” odbędzie się w dniach 23-25 listopada br. Proponowane zagadnienia: teoretyczne podstawy edytorstwa; zakres, metodologia i możliwości poznawcze zasady współpracy grafika i wydawcy typografia i grafika książki, ich rola w procesie komunikacji, dokonania wybitnych typografów tendencje w projektowaniu książki w latach 1945-2011; wpływ przemian technologicznych projektowanie książki – metody i programy nauczania w Polsce i za granicą nowoczesne oprogramowanie w pracy wydawcy, platformy wydawnicze e-booki, formaty plików, zabezpieczenia, zarządzanie zasobami cyfrowymi, e-czytniki, zagadnienia prawne kształt książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy Organizatorzy zapraszają do udziału badaczy i praktyków, zainteresowanych ewolucją formy książki i jej edytorskiego wyposażenia, analizujących relacje między tekstem a obrazem, jak również zależności między rozwiązaniami typograficznymi a percepcją czytelniczą, oraz wydawców, koordynujących kolejne etapy pracy nad książką. Termin zgłaszania tematów referatów wraz z krótkim abstraktem: do 15 czerwca br. Termin ogłoszenia decyzji Rady Programowej o włączeniu referatu do programu Konferencji: 30 czerwca br. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł: do 10 października br. Więcej informacji na stronie www.ibi.uni.wroc,pl Opracowano na podstawie informacji organizatora

cript>