Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Wojskowej Drukarni w Łodzi
5 maj 2011 09:59

Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 11 900 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 130. Obecnie 100 proc. udziałów spółki jest własnością Skarbu Państwa. 2100 udziałów stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego zostanie nieodpłatnie nabytych przez pracowników spółki. Przedmiot działalności Spółki obejmuje działalność wydawniczą, działalność poligraficzną oraz sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa 27 maja br. o godzinie 13.00. Opracowano na podstawie www.msp.gov.pl

cript>