BSC Drukarnia Opakowań notuje wzrost dynamiki przychodów
13 maj 2011 13:13

BSC Drukarnia Opakowań SA, jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2011 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 28 806 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (22 538 tys. zł) oznacza wzrost o 28 proc. Zarząd spółki podtrzymuje też prognozy wyników finansowych na 2011 rok. Zysk operacyjny poznańskiej spółki w I kw. 2011 roku wyniósł 4 214 tys. zł, zysk EBITDA został wypracowany na poziomie 5 693 tys. zł, z kolei zysk netto osiągnął wartość 3 740 tys. zł. „Nieznaczny spadek wyników to efekt wzrostu cen kartonu oraz występujących zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2011r. W raportowanym okresie odnotowaliśmy niższy niż przed rokiem dodatni bilans kursowy. Ponadto ponieśliśmy dodatkowe koszty związane likwidacją budynków pod rozbudowę Spółki” – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Spółka podtrzymuje też opublikowane w listopadzie 2010 roku prognozy finansowe na 2011 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 10 proc. do kwoty 110 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 25,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 15,1 mln zł. Przedstawiona prognoza uwzględnia planowany rozwój rynku opakowań papierowych i kartonowych na poziomie 20 proc. rocznie do 2013 roku. Istotnym elementem przyjętej strategii rozwoju poznańskiej drukarni będą inwestycje w segmencie wysokomarżowych opakowań premium, przeznaczonych dla producentów towarów luksusowych. W ramach pozyskanego kapitału spółka rozbuduje zakład oraz park maszynowy. Z informacji firmy wynika, że stara się ona umacniać swoją pozycję na rynku dostawców opakowań z tektury i papieru. Rozszerza współpracę z dotychczasowymi partnerami, m.in. z holenderską firmą Vink Packaging w zakresie produkcji opakowań do poczęstunku na pokładach samolotów. Kilka dni temu przedłużyła też umowę na produkcję opakowań dla firmy Nutricia (koncern Danone) oraz Kraft Foods, a także rozpoczęła współpracę z Miraculum - spółką giełdową, działającą na rynku kosmetycznym. 4 stycznia 2011 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej sprzedała 3 mln akcji serii H, z których uzyskała 52,5 mln zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu wzrósł o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej (17,50 zł). Uzyskane w ramach emisji akcji środki firma przeznaczy na zakup drukarni fleksograficznej specjalizującej się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz modernizację firmy zależnej BSC Etykiety w zakład produkujący opakowania i ulotki farmaceutyczne. Niewielką część funduszy przeznaczy na inwestycje w segmencie premium. Opracowano na podstawie informacji BSC Drukarnia Opakowań SA