Wzrost przychodów Artic Paper w I kwartale br.
13 maj 2011 10:43

Arctic Paper SA wypracował w I kwartale 2011 roku przychody w wysokości ponad 634,63 mln zł, czyli o 32,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Natomiast przychody ze sprzedaży LFL (wyłączając Grycksbo) wyniosły 471,71 mln zł i były o 11,7 proc. wyższe niż w I kwartale 2010 roku. Spółka zanotowała w I kwartale br. stratę netto na poziomie 8,46 mln zł, która spowodowana była m.in. utrzymującymi się wysokimi cenami celulozy. W I kwartale 2011 Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o blisko 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku oraz o 5,7 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2010. Jednocześnie wolumen sprzedaży LFL (wyłączając AP Grycksbo) w porównaniu z I kwartałem 2010 wzrósł o 1,3 proc., a w porównaniu z IV kwartałem 2010 - o 6,6 proc.. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych obliczone dla wszystkich fabryk Grupy wyniosło w I kwartale 95 proc. i było niemal równe średniemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych od początku 2009. Grupa wprowadziła w marcu br. kolejne podwyżki cen papieru, których skutki będą widoczne w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach. „W I kwartale 2011 roku wypracowaliśmy bardzo dobre przychody ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży oraz przychodu na tonę papieru wyrażonego w PLN. Chciałbym podkreślić, że przy mniejszym popycie obserwowanym na wysokiej jakości papiery graficzne w Europie w tym roku, Grupa Arctic Paper zwiększyła swoją sprzedaż o około 1,3 proc. Wzrost ten dotyczył sprzedaży porównywalnej, czyli bez uwzględnienia papierni Arctic Paper Grycksbo. Świadczy to o efektywności działań, jakie podejmujemy. Dodatkowo brak wyraźnego ożywienia popytu na rynku europejskim spowodował presję na ceny papieru, dlatego dopiero od marca 2011 udało się nam wprowadzić podwyżki cen na wybranych rynkach. Efekty tych podwyżek będą zauważalne w naszych wynikach finansowych w kolejnych miesiącach” – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper