Cła wyrównawcze na papier importowany z Chin
23 maj 2011 14:44

Po trwającym 15 miesięcy badaniu Unia Europejska ustaliła, że rząd chiński w poważnym stopniu wspierał lokalną produkcję cienkich papierów powlekanych poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek, przyznawanie terenów po cenach dużo niższych od ich wartości rynkowej i akceptowanie różnego rodzaju innych poczynań związanych ze sferą fiskalną, co według zasad OMC jest uznawane za praktyki nielegalne. W ramach zastosowanej po raz pierwszy przez Unię Europejską procedury antysubwencyjnej w stosunku do Chin, zostają ustalone ostateczne cła wyrównawcze od 4 proc. do 12 proc. na wysokojakościowy cienki papier powlekany importowany z tego kraju. Badanie przeprowadzone przez UE wykazało też, że chińscy papiernicy specjalizujący się w produkcji wspomnianego rodzaju papieru eksportowali swoje produkty do krajów unijnych po cenach dumpingowych. UE wprowadzi więc również cła antydumpingowe wobec producentów w wysokości od 8 proc. do 35,1 proc. „Pierwszy raz przedsięwzięliśmy środki zapobiegawcze przeciw strategicznemu subwencjonowaniu i chronieniu tego specyficznego przemysłu przez rząd chiński. Wszystkie te subwencje są sprzeczne ze zobowiązaniami przyjętymi przez Chiny po ich przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu w roku 2001. Dzięki przedsięwziętym środkom zostaną przywrócone odpowiednie i sprawiedliwe warunki handlowe na rynku unijnym” - zaznaczył John Clancy, rzecznik UE ds. handlu. Więcej – w czerwcowej „Poligrafice”. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ