Kredyt technologiczny BGK dla drukarń
23 maj 2011 12:21

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił listy rankingowe nr 25 i 26 dla projektów rekomendowanych do otrzymania premii technologicznej. Trzy zakwalifikowane do jej wypłacenia projekty wymienione na tych listach zostały zgłoszone przez drukarnie, które współpracowały w zakresie pozyskania dofinansowania z Departamentem Funduszy Europejskich firmy Infosystems SA. Premię technologiczną w ramach kredytu technologicznego, jaką przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, otrzymały trzy drukarnie. Chroma Drukarnia Krzysztof Raczkowski otrzymała premię w kwocie 2 276 265,10 zł na „Wdrożenie nowych technologii w offsetowej reprodukcji poligraficznej w Drukarni Chroma” uzyskując 9 punktów na 9 możliwych i spełniając wszystkie kryteria określone przy przyznawaniu tego dofinansowania. Zakład Poligraficzny Graf-Poz M. Przybylski Zakład Pracy Chronionej otrzymał premię technologiczną w wysokości 4 000 000,00 zł na „Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej z wykorzystaniem technologii 4IP”. Druk Markuszewscy Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej z wykorzystaniem technologii IPP” w wysokości 2 346 485,25 PLN. Kredyt technologiczny służy finansowaniu innowacyjnych projektów. Ubiegać się o niego mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Udzielany jest przez banki komercyjne, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego może spłacić część kapitału udzielonego firmie, jeżeli przedstawi ona odpowiednio udokumentowany wniosek spełniający kryteria działania i zrealizuje cele zadeklarowane w zaakceptowanym uprzednio przez BGK projekcie. Po zrealizowaniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje kapitał na spłatę kredytu właśnie w formie premii technologicznej. Ważne jednak, aby przedsiębiorcy wiedzieli, jakie warunki powinni spełnić w celu otrzymania premii technologicznej i jak fachowo przedstawić własny projekt tak, by znalazł uznanie w oczach ekspertów BGK - w tym właśnie zakresie pomocna jest firma Infosystems SA. 7 kwietnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zmiany powodują, że premia technologiczna będzie mogła wynieść 70 proc. poniesionych kosztów. Nowelizacja znosi też obowiązek uzyskania poziomu sprzedaży, który musi osiągnąć firma po uzyskaniu unijnej pomocy. Do tej pory sprzedaż musiała być równa kwocie wypłacanej premii technologicznej. Po zmianach wypłata premii będzie odbywać się tak samo, jak przy innych projektach unijnych - po zakończeniu inwestycji. „Zmiana ustawy spowoduje, że nasi klienci, którzy dotychczas otrzymali pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania w ramach kredytu technologicznego, otrzymają w sumie dodatkową kwotę 1 540 916,78 PLN dofinansowania” – mówi Paweł Szarubka, kierownik Departamentu Funduszy Europejskich Infosystems SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems