Ciągły wzrost światowych rynków papieru i opakowań
24 maj 2011 14:15

Światowy rynek opakowań i pojemników osiągnął łączną wartość 420,3 mld USD w 2009 roku, co - według nowego raportu irlandzkiej firmy marketingowej Research and Markets zatytułowanego "Światowy przemysł papieru i opakowań" - stanowi roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 2,2 proc. w okresie obejmującym lata 2005-2009. Światowy przemysł produktów papierniczych i przemysłu leśnego osiągnął w roku 2009 ogólne przychody w wysokości 1294 mld USD, co stanowi 9 proc. CAGR za lata 2005-2009. Światowy rynek produktów leśnych osiągnął łączne przychody równe 1008 mld USD w 2009 r., co stanowi 11,9 proc. CAGR w tym samym okresie czterech lat. Światowy rynek papieru i kartonów osiągnął wartość 284,5 mld USD w 2009 r., co stanowi 0,5 proc. CAGR w latach 2005-2009. Światowy rynek produktów papierowych uzyskał w 2009 r. ogólne przychody równe 285,7 mld USD, co stanowi 1,3 proc. CAGR za okres czterech lat. Globalny rynek papierów opakowaniowych i opakowań odnotował ogólne przychody równe 140,5 mld USD w 2009 r., co stanowi 3,4 proc. CAGR w latach 2005-2009. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG