Europejscy wydawcy apelują o niski VAT na prasę i ksiązki
26 maj 2011 10:19

Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (ENPA), które odbyło się w Warszawie, zaapelowało do Komisji Europejskiej o wprowadzenie stawek VAT ułatwiających dostęp do informacji (trwają prace KE nad reformą systemu VAT w krajach unijnych). W Rezolucji Warszawskiej wydawcy apelują o ustalenie preferencyjnego podatku VAT na prasę i książki, m.in. o utrzymanie zerowej stawki na gazety w tych państwach, gdzie ona obecnie obowiązuje. Zwracają też uwagę na „absurdalne ograniczenia konkurencji, wynikające ze stosowanej obecnie standardowej stawki podatku VAT na prasę cyfrową”. Wprowadzenie zerowej lub możliwie najniższej stawki VAT we wszystkich formach publikowania informacji według wydawców nie spowoduje uszczerbku w budżetach państw członkowskich, natomiast wpłynie na ustabilizowanie rynku prasy cyfrowej. Podkreślają też w rezolucji, że celem systemu podatku VAT jest promocja, a nie utrudnianie dostępu do informacji i wiadomości, kluczowego dla społeczeństwa demokratycznego. Minister Michał Boni poinformował Izbę Wydawców Prasy, uczestniczącą w pracach ENPA, że postulat objęcia prasy i książek zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej jednolitą stawką VAT (zerową lub bardzo obniżoną) zostanie zaliczony do priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Opracowano na podstawie press.pl