Sistrade członkiem PPCC
31 maj 2011 14:02

Po rozpoczęciu pierwszych rozmów w 2008 roku, w maju 2011 firma Sistrade – Software Consulting została członkiem Polsko- Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC). Pierwsze kontakty między obiema instytucjami rozpoczęły się po wizycie prezydenta Portugalii w Polsce we wrześniu 2008 roku, w której firma Sistrade miała zaszczyt uczestniczyć. Po wzmocnieniu handlu w Polsce w I połowie br. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza przyjęła firmę Sistrade do swojego grona. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza – PPCC działa w Warszawie od 2008 r., a jej główne cele to promowanie i rozwój stosunków gospodarczych, handlowych i przemysłowych między Portugalią i Polską. Zachęca inwestorów portugalskich do działalności w Polsce i odwrotnie, wspiera ciągły wzrost konkurencyjności oraz ułatwia dostęp portugalskim i polskim przedsiębiorcom do nowych rynków. Opracowano na podstawie informacji firmy Sistrade